Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
Autor: Bc. Aneta Danielová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Species spectrum of weeds in selected potato growths
Abstrakt:This bachelor thesis deals with evaluation species spectrum of weeds in potato growth, determines differences between grounds and date of evaluation. Observation was made on a private farm in Hařilova Lhotka. There were Tripleurospermum inodorum, Echinochloa crus galli, Galeopsis tetrahit, Atriplex sagittata, Fallopia convolvulus, Thlaspi perfoliatum and Persicaria maculata on the ground Bažantnice. Fallopia convolvulus was the most numerous and Thlaspi perfoliatum was least represented. There were Lamium amplexicaule, Geranium pusillum, Galeopsis tetrahit, Atriplex sagittata, Solanum nigrum, Fallopia convolvulus, Thlaspi perfoliatum, Cirsium arvense, Euphorbia helioscopia and Elytrigia repens on the ground Za Cestou. Solanum nigrum was the most numerous. Euphorbia helioscopia and Thlaspi perfoliatum were least represented.
Klíčová slova:weeds, potatoes, Solanum nigrum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..