Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
Autor: Ing. Radek Punčochář
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:The relation between the density of winter crops and the intensity of weed infestation in the operating conditions
Abstrakt:Weed infestation was carried out in the vegetation of oilseed rape and winter wheat in the operating conditions. The aim was to observe a difference between between autumn and spring in the weed species composition in individual crops. Species Chenopodium strictum and Thlaspi arvense were identified in the vegetation of oilseed rape in autumn and species Capsella bursa-pastoris and Tripleurospermum inodorum during spring. Species Euphorbia cyparissias, Stelaria media and Rumex crispus were found in winter wheat during autumn. Results, which are not statistically significant, show that there is a relation between the density of winter crop vegetation and the weed species composition. Species Chenopodium strictum, Thlaspi arvense, Triticum aestivum and Tripleurospermum inodorum occurred in sparse population of oilseed rape. Species Lycopsis arvensis and Polygonum arenastrum were found in denser vegetation of oilseed rape. Species Avena fatua, Stelaria media and Thlaspi arvense were observed in sparse population of winter wheat and in denser species Geranium dissectum and Erodium cicutarium.
Klíčová slova:weeds, the density of vegetation, winter wheat, oilseed rape, Thlaspi arvense, Stelaria media, Tripleurospermum inodorum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..