Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
Autor: Ing. Radek Punčochář
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
Abstrakt:Zaplevelení bylo hodnoceno v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice v provozních podmínkách početní metodou. Byl sledován případný rozdíl v druhové skladbě plevelů mezi podzimem a jarem v jednotlivých plodinách. Na podzim v řepce ozimé se vyskytoval především Chenopodium strictum a Thlaspi arvense, během jara pak Capsella bursa-pastoris a Tripleurospermum inodorum. U pšenice to na podzim byl Euphorbia cyparissias, Stelaria media a Rumex crispus. Z výsledků, které nejsou statisticky průkazné, je patrné, že existuje vztah mezi hustotou porostu ozimých plodin a druhovou skladbou zaplevelení. Plevele, které se vyskytovaly v řidších porostech řepky, byly Chenopodium strictum, Thlaspi arvense, Triticum aestivum, Tripleurospermum inodorum. V hustějších Lycopsis arvensis, Polygonum arenastrum. U řidších porostů pšenice Avena fatua, Stelaria media a Thlaspi arvense. V hustších porostech se častěji vyskytovaly Geranium dissectum a Erodium cicutarium.
Klíčová slova:plevele, hustota porostu, pšenice ozimá, řepka ozimá, Thlaspi arvense, Stelaria media, Tripleurospermum inodorum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..