Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polní plevele víceletých pícnin
Autor: Ing. Leoš Kadlček
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Polní plevele víceletých pícnin
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je zjistit aktuální zaplevelení porostů vojtěšky seté (Medicago sativa) v zemědělském podniku Kvasicko a. s. Sledování probíhalo od roku 2013 do 2016 na pozemku Odšenkovna, osetém 29. 8. 2013, a na pozemku Novina levá, osetém 11. 4. 2014. Vyhodnocení probíhalo početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA) a kanonickou korespondenční analýzou (CCA). Během celého sledování se na pozemcích nacházelo celkem 11 druhů plevelů. K nejčastěji vyskytujícím plevelům patří: Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Taraxacum sec. Ruderalia a Veronica.
Kľúčové slová:Medicago sativa, plevel, Capsella bursa-pastoris, Stellaria media

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..