Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Effect of different environmental conditions on germination of weed
Written by (author):
Ing. Lukáš Pospěch
Department:
Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Působení odlišných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
Summary:
Cílem této práce bylo zjistit vliv působení odlišných podmínek prostřední na klíčení semen plevelů truskavce ptačího (Polygonum aviculare L.) V prvním pokusu byla semena vystave-na různým teplotám klíčení. Teplotní optimum bylo zjištěno při teplotě 20 °C. Semena při této teplotě měla klíčivost 88,0 %. Ve druhém pokusu se sledovalo, jaký vliv na klíčení má vystavení semen po určitou dobu mrazu. Vliv přemrznutí se nejméně projevil u semen, která byla vystavena mrazu po dobu deseti dní, kdy byla největší klíčivost 87,5 %. Celková prů-měrná klíčivost semen z druhého pokusu byla vyšší o 36,09 % než v prvním pokusu. Vý-sledky jsou vyhodnoceny v programu statistika a zpracované do grafu.
Key words:
plevel, klíčení, Polygonum aviculare, klíčivost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..