Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

          
     
     
Placements
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The Study of the Biological Characteristics of Cultural and Wild Populations of Selected Species of Plants in the Family Apiaceae
Written by (author):
Department:
Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Studium biologických charakteristik kulturních a planých populací vybraných druhů rostlin z čeledi miříkovitých
Summary:
Cílem této práce je zjistit klíčivost nažek planých i kulturních forem mrkve seté (Daucus carota) a planých a kulturních forem pastináku setého (Pastinaca sativa). Sběr nažek byl proveden na stanovišti Sedlec u Mikulova, sběr kultivarů byl proveden na pokusných políčcích v Lednici v letech 2013 a 2015. Analytické zkoušky klíčivosti byly povedeny v klíčících skříních v laboratoři semenářské firmy. Bylo zjištěno, že nažky kulturních typů mrkve i pastináku mají vlivem pěstitelských podmínek průkazně vyšší klíčivost. Dále byla porovnáním let 2013 a 2015 zjištěna vysoká pravděpodobnost adaptability planých forem pastináku i mrkve na abiotický stres - na sucho a vysoké teploty.
Key words:
Pastinaca sativa, klíčivost nažek, Daucus carota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..