Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
Autor: Ing. Dan Uldrijan
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřená na vyhodnocení složení vegetace a zhodnocení vlivů regulace na složení vegetace. Dále na vyhodnocení významu vegetace pro fotovoltaickou elektrárnu a pro ekosystém. Jako poslední bod následuje doporučení regulace vegetace pro fotovoltaické elektrárny. Sledování probíhalo v období let 2013-2015. Celkem bylo nalezeno 65 druhů. Za potenciálně nebezpečné druhy pro provoz fotovoltaické elektrárny byly stanoveny Festuca rubra, Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Apera spica-venti, Trifolium pratense, Chenopodium album, Salix alba, Salix cinerea, Antryscus sylvestris a Urtica dioica. Za potenciálně nebezpečné druhy pro ekosystém byly stanoveny Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Chenopodium album. Za druhy s pozitivním vlivem pro elektrárnu byly stanoveny Festuca rubra, Trifolium repens, Tirofolium pratense. Za druhy s pozitivním vlivem pro ekosystém byly stanoveny druhy Taraxacum sect. ruderalia, Trifolium repens, Tirofolium pratense a Lamium album. Jako vhodný druh regulace vegetace bylo stanoveno mulčování. Dále bylo doporučeno nahradit aplikaci herbicidu sečením, případně snížit četnost aplikace na 1 x 2 roky.
Kľúčové slová:regulace vegetace, ekosystém, fotovoltaická elektrárna, složení vegetace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..