Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Autor: Ing. Bc. Ondřej Švanda
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo stanovení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky v pšenici ozimé. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů v roce 2014 a v roce 2015 (polní pokus v Žabčicích). Půda byla zpracovávána ve třech variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Další dvě varianty byly bez orby - přímé setí a minimalizační zpracování půdy. Dále se sledoval vliv předplodiny a to vliv vojtěšky a kukuřice. Získaná data byla vyhodnocena statistickými metodami. Z analýz vyplývá, že odlišné zpracování půdy a odlišné předplodiny mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Dále se srovnávaly data z roku 2014 a 2015. Nejnižší počet druhů plevelů byl zjištěn na všech variantách zpracování půdy s předplodinou vojtěškou (rok 2015). Naopak nejvyšší počet druhů byl zjištěn na variantě s klasickým zpracováním půdy s předplodinou kukuřicí (rok 2014). Nejnižší ztráty na výnosu měly varianty s předplodinou kukuřicí (přímé setí) a vojtěškou (minimalizační zpracování půdy). Nejvyšší ztráta byla zjištěna na variantě s přímým setím s předplodinou kukuřicí(rok 2014).
Klíčová slova:zpracování půdy, pšenice ozimá, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..