Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v polních plodinách
Autor: Ing. Václav Zemánek
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Effect of different tillage technology on weeds in field crops
Abstrakt:The thesis is focused on technology of tillage and its effect on weed infestation of spring barley. The observations were done in years 2012, 2013 a 2014 on fields in Zabcice owned by Mendel University in Brno. The three different technologies of tillage were observed. The detected results were processed by CCA (Canonical Correspondence Analysis). During the traditional tillage were observed the less weed infestation, there were mainly species like a Silene noctiflora, Cirsium arvense, Fallopia convolvulus and Capsella bursa -- pastoris. The largest weed infestation was observed during minimalistic tillage. There were mainly species Thlaspi arvense, Amaranthus sp., Chenopodium ficifolium and Polygonum aviculare. The tillage with direct sowing encounters mainly species Taraxacum Ruderalia, Convolvulus arvensis, Plantago major and Echinochloa crus -- galli. It is obvious from the results that the weed infestation is influenced by the technology of tillage and the weather of that year.
Kľúčové slová:soil tillage, weed, traditional tillage, spring barley, minimalistic tillage, direct sowing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..