Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty
     
Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Druhová diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
Autor:
Pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Weed species diversity in terms of different crop rotations
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate weed species diversity in spring barley on every variant of crop rotation. Evaluation was made on the field experiment in Žabčice. There were used three variants of crop rotations. Reached results were evaluated by CCA (Canonical Correspondence Analysis). On variant with monoculture of spring barley were mainly: Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Galium aparine. On the second variant with Norfolk crop rotation appeared species: Amaranthus, Galium aparine, Lamium amplexicaule, Fallopia convolvulus, Trifolium pratense. The third group of weeds appeared mainly on the variant where was used the 5th crop rotation and there were: Chenopodium album, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus. Key words: weeds, spring barely, species diversity, crop rotation
Kľúčové slová:
crop station, weeds, spring barley, species diversity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..