Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení víceletých pícnin
Autor: Ing. Leoš Kadlček
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:The evaluation of actual weed infestation in multiannual fodder plants
Abstrakt:The aim of this bachelor thesis is determination of actual weed infestation in multiannual fodder plants in Agricaltural company Kvasnicko, a.s. The growths of annual, two-year and three-year alfalfa (Medicago sativa L.) were observing in the year 2014. The method of evaluation is counting method. The results of weed infestation were processed with DCA analysis. The canonical corespondence analysis (CCA) showed that these weeds were in the annual growth: Brassica napus subsp. napus, Viola arvensis, Fumaria officinalis, Thlaspi arvense, Atriplex sagittata. Rumex acetosa, Stellaria media, Arctium tomentosum, Capsella bursa-pastoris were in two-year growth and Lamium purpureum, Taraxacum sec. Ruderalia, Arabidopsis thaliana.were in three-year growth. Veronica persica was in every growth regardless of the age of growth.
Klíčová slova:weeds, alfalfa, Veronica persica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..