Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení víceletých pícnin
Autor: Ing. Leoš Kadlček
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení víceletých pícnin
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je zjistit aktuální zaplevelení víceletých pícnin v Zemědělském podniku Kvasicko, a.s. Sledování probíhalo v roce 2014 v porostu jednoleté, dvouleté a tříleté vojtěšky seté (Medicago sativa L.). Vyhodnocení probíhalo početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjistěno, že v jednoletém porostu se nejvíce nacházely druhy: Brassica napus subsp. napus, Viola arvensis, Fumaria officinalis, Thlaspi arvense, Atriplex sagittata. Dvouletý porost byl nejvíce napaden druhy: Rumex acetosa, Stellaria media, Arctium tomentosum, Capsella bursa-pastoris a v tříletém porostu se nejvíce nacházely druhy: Lamium purpureum, Taraxacum sec. Ruderalia, Arabidopsis thaliana. Rozrazil perský (Veronica persica) se nacházel v každém porostu bez ohledu na jeho stáří.
Klíčová slova:Veronica persica, vojtěška setá, plevel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..