Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of regional food to support the cultivation of local crops
Written by (author): Ing. Vendula Špačková, DiS.
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití regionálních potraviny k podpoře pěstování místních plodin
Summary:Diplomová práce se zabývá projektem "Regionální potravina" v ČR. V teoretické části diplomové práce je popsáno zemědělství ČR, značení potravin a zemědělských produktů v ČR a značka Regionální potravina, její principy a cíle. Dále pak prospěšnost Regionální potraviny, její perspektivy a možnosti v ČR. V praktické části je vyhodnocen průzkum na základě písemných standardizovaných dotazníků. Na dotazník odpovědělo 388 respondentů.
Key words:Regionální potravina, zemědělství, značení zboží, dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..