Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Weeds in the selected grassland
Written by (author): Ing. Natalie Mašková
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Plevele ve vybraném travním porostu
Summary:Cílem této práce bylo posoudit stav porostu na extenzivně využívané pastvině o rozloze cca 5 ha ve Středočeském kraji. Jako zdroj informací byla vypracována rozsáhlá literární rešerše, zejména byl vypracován seznam všech jedovatých rostlin, které by se mohly vyskytnout na pastvinách v ČR. Vlastní sledování na pastvině byla prováděna na podzim 2012 a na jaře 2013. Pro vyhodnocení výskytu plevelů byl vypracován floristický soupis. Nejrozšířenější bylinou byla Taraxacum sect. Ruderalia, která je pro pastviny vhodná. Celkem bylo nalezeno 23 druhů jedovatých rostlin, které se na pastvině vyskytovaly zpravidla ojediněle nebo ohniskově. Mezi nejvýznamnější patří Euphorbia cyparissias, Ranunculus repens, Potentilla anserina, Potentilla reptans a Equisetum arvense. Mezi další významné plevele patřily: Cirsium, Carduus, Rumex a nekvalitní trávy, např. Calamagrostis epigejos. Byly uvedeny opatření na omezení výskytu plevelů, zejména sečení nedopasků, smykování a roztírání výkalů, regulace ohnisek výskytu plevelů mechanicky či herbicidy.
Key words:jedovaté rostliny, plevele, extenzivní pastvina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..