Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhová diverzita plevelů a jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
Autor: Ing. Dan Uldrijan
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhová diverzita plevelů a jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení druhové diverzity plevelů a možností jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami. Výzkum probíhal v roce 2013 na pozemku fotovoltaické elektrárny Unín pomocí metody fytocenologických snímků. Z výsledků vyplývá, že na stanovištích pod fotovoltaickými panely byly nejvíce zastoupeny druhy Tanacetum vulgare, Senecio vulgaris, Achillea millefolium L. Na ostatních plochách byly nejvíce zastoupeny druhy Dactylis glomerata L., Festuca rubra, Cirsium arvense (L.) Scop. V meziřadí pak byly hojně zastoupeny také druhy Apera spica-venti, Trifolium hybridum, Vicia sepium. Na základě provedeného výzkumu byly jako potenciálně problematické druhy pro provoz elektrárny stanoveny Cirsium arvense, Tanacetum vulgare, Salix triandra, Salix alba, Anthriscus sylvestris, Apera spica-venti.
Klíčová slova:Druhová diverzita, plevele, regulace, fotovoltaická elektrárna

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..