Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aktuální zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Current weed some field crops under field conditions
Abstrakt:The aim of this work is to identifily the current coverage of fields by plants on a specific farm. The chosen farm was Uniagris a.s. Observation took place in growth areas of winter rate, winter wheat and corn wheat. Evalution was carried out counting methods. The results of the weed infestation evaluation were processed with the DCA analysis. The canonical corespondence analysis showed that, in the winter rape were found Thlaspi arvense, Triticum aestivum, Euphorbia helioscopia, Lamium purpureum, Capsella bursa-pastoris, Viola arvensis, Galium sarine, Cardaria draba, Descurainia sophia,. In winter wheat were Galium aparine, Veronica hederifolia, Lamium purpureum, Cirsium arvense, Agropyron repens, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Viola arvensis, Tripleospermum inodorum. In the corn wheat were found Galium aparine, Veronica hederifolia, Lamium purpureum, Cirsium arvense, Agropyron repens, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Viola arvensis, Tripleospermum inodorum
Kľúčové slová:winter wheat, weeds, winter rapeseed, corn wheat

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..