Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení zaplevelení v konvenčně a ekologicky vedených ovocných sadech
Autor: Ing. Lenka Vančurová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení zaplevelení v konvenčně a ekologicky vedených ovocných sadech
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů v ovocném sadu. Sledování bylo prováděno v průběhu tří let ve dvou ovocných sadech -- konvenčním a ekologickém. Hodnocení plevelů jsem určovala pomocí fytocenologických snímků, kterých bylo každý rok v každém sadu 12, 6 na stanovišti meziřadí a 6 v příkmenném pásu. Výsledky byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Nejvíce plevelných druhů bylo nalezeno v ekologickém ovocném sadu. Nalezené druhy Lolium perenne, Festuca rubra a Festuca pratensis jsou záměrně vyseté kulturní traviny tvořící souvislý pokryv meziřadí zejména v konvenčním sadu.
Klíčová slova:plevel, konvenční sad, ekologický sad

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..