Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza využití a uplatnění místních biopotraviny pro rozvoj venkova
Autor: Ing. Kateřina Vítková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza využití a uplatnění místních biopotraviny pro rozvoj venkova
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá využitím a uplatněním místních biopotravin pro rozvoj venkova. Cílem práce je vyhodnotit názory a zvyklosti cílových skupin (žáků, studentů středních škol a jejich rodičů) v nakupování a spotřebě biopotravin, dále navrhnout možnosti většího uplatnění biopotravin ve stravování žáků a studentů středních škol a vyhodnotit možnosti uplatnění biopotravin v podpoře místních zemědělců. Praktická část diplomové práce je věnována dotazníkovému šetření, kterého se zúčastnili žáci Základní školy Hany Benešové v Borech, žáci Základní školy ve Strážku, studenti Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí a studenti Střední odborné školy zemědělsko-technické v Bystřici nad Pernštejnem. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 97 žáků, 84 studentů středních škol a 163 rodičů. V rámci praktické části byly vypracováni i vzorové jídelníčky sestavené z běžných potravin a z biopotravin. Se zavedením biopotravin do školních jídelen souhlasí spíše studenti středních škol než žáci. Z celkového počtu 163 rodičů souhlasí s používáním biopotravin ve školním stravování 110 rodičů, z nichž 90 % by bylo ochotno zaplatit vyšší cenu za obědy.
Klíčová slova:studenti, rozvoj venkova, ekologické zemědělství, biopotraviny, žáci, rodiče, dotazníky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..