Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení druhové diverzity polních plevelů ve vybraných podmínkách
Autor: Ing. Kateřina Muzikantová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhové diverzity polních plevelů ve vybraných podmínkách
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení druhové diverzity polních plevelů ve vybraných podmínkách. Vyhodnocení zaplevelení bylo prováděno v roce 2012 na pozemcích zemědělského družstva ZS Bohuslavice, a.s. Vybrané území se nachází v bramborářské výrobní oblasti v nadmořské výšce v rozmezí 420-480 m. Stav zaplevelení byl prováděn v kulturních plodinách pšenice ozimé, řepky ozimé, ječmene jarního, kukuřice seté a ovse setého pomocí početní metody. Z výsledků vyplývá, že v pšenici ozimé, řepce ozimé a ovsu setém byla nejvíce zastoupena Viola arvensis, v ječmeni jarním opět Viola arvensis a Anagallis arvensis, v kukuřici seté Anagallis arvensis a Polygonum aviculare.
Klíčová slova:Druhová diverzita, polní plevele, polní plodina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..