Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv jetelovin na zaplevelení následně pěstovaných obilnin
Autor: Ing. Agáta Spáčilíková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Effect of legumes on subsequent weed of cultivated cereals
Abstrakt:The aim of this thesis was to evaluate weed plot of winter wheat following the pre red clover and alfalfa sown. The attempt took place in the cadastral municipality Žabčice in the South Moravian Region in 2011 and 2012. The evaluation experiment was used numerical method, the number of weeds were collected at 1 m2, with each option tillage and crop rotation in 24 repetitions. To assess the effect of environmental factors on the monitored individual weed species that occurred in the monitored plots were used for multivariate analysis of ecological data. The statistical evaluation of weed species and number of individuals were using a computer program STATISTICA.CZ. The results of the experiments it was found that higher weed even more species diversity was winter wheat after the previous crop red clover. Statistical evidence of higher incidence of weeds in crops of winter wheat after the previous crop red clover was in these weed species: Cirsium arvense, Consolida orientalis, Convolvulus arvensis, Descurainia sophia, Galium aparine, Lactuca serriola, Lamium purpureum, Polygonum aviculare and Trifolium pratensis. Statistical evidence of higher incidence of weeds in crops of winter wheat after the previous crop alfalfa was sown in these weed species: Medicago sativa, Stellaria media, Thlaspi arvense, Tripleurospermum inodorum, Veronica spills, Capsella bursa-pastoris, Fallopia convolvulus. Further, in an attempt to evaluated the effect of different tillage occurrence of weed species. The results show that minimizing tillage promotes higher rates of species: Medicago sativa, Veronica spills, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas. Traditional tillage affects a higher incidence of species: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Viola arvensis, Stellaria media, Fallopia convolvulus, Lamium amplexicaule.
Kľúčové slová:weeds, winter wheat, soil tillage, pre-crop

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..