Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení obilnin
Autor: Ing. Václav Zemánek
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení obilnin
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na technologie zpracování půdy a jejich vlivy na zaplevelení ječmene jarního. Pokusné pozemky se nachází v katastrálním území obce Žabčice (MENDELU). Sledovány byly 3 rozdílné technologie zpracování půdy. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). U tradičního zpracování půdy bylo zjištěno nejmenší zaplevelení, vyskytovaly se druhy jako jsou Fallopia convolvulus, Cirsium arvense. Největší plevelné spektrum se vyskytovalo na variantě s minimalizačním zpracováním půdy s druhy -- Amaranthus sp., Sinapis arvensis, Chenopodium ficifolium, Chenopodium album. U přímého setí se vyskytovaly převážně druhy Convolvulus arvensis, Plantago major, Taraxacum officinale. Výsledky mohly být ovlivněny i ročníkem, který nebyl standartním, oproti předcházejícím rokům.
Klíčová slova:ječmen jarní, zpracování půdy, plevel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..