Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Vladimír Daňhel
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Evaluation of weed infestation of field crops in working conditions
Abstrakt:The aim of this thesis was to evaluate weed infestation of chosen crops, to compare weed infestation among each crop and evaluate used regulation interventions, eventually to suggest another solution. Evaluation was made in winter oilseed rape, winter wheat and in spring barley. In the winter oilseed rape were found Viola arvensis, Veronica hederifolia, Veronica persica, Achillea millefolium, Stellaria media, Cirsium arvense, Tripleurospermum inodorum, Thlaspi arvense, Rumex obtusifolius, Triticum aestivum, Geranium pusillum, Lamium purpureum, Euphorbia cyparissias, Agropyron repens and Capsella bursa-pastoris. In winter wheat were Viola arvensis, Veronica hederifolia, Galium aparine, Veronica persica, Stellaria media, Matricaria recutita, Polygonum aviculare,Geranium pusillum, Lamium purpurem and Apera spica-venti. In spring barley were Viola arvensis, Brassica napus ssp. napus, Rumex obtusifolius, Lamium purpureum, Fallopia convolvulus, Chenopodium album, Stellaria media, Galinsoga parviflora, Thlaspi arvense and Galeopsis tetrahi. Finally it was suggested to use different methods for weed regulation.
Klíčová slova:winter oilseed rape, winter wheat, weed, herbicide, spring barley

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..