Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Vladimír Daňhel
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin, porovnat zaplevelení jednotlivých plodin mezi sebou a zhodnotit použité regulační zásahy, popřípadě navrhnout jiná řešení regulace. Hodnocení probíhalo v ozimé řepce olejné, pšenici ozimé a ječmenu jarním. V řepce byly zjištěny violka rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, řebříček obecný, ptačinec prostřední, pcháč oset, heřmánkovec nevonný, penízek rolní, šťovík tupolistý, pšenice ozimá, kakost maličký, hluchavka nachová, pryšec chvojka, pýr plazivý a kokoška pastuší tobolka. V pšenici ozimé se vyskytovaly violka rolní, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rozrazil perský, ptačinec prostřední, heřmánek pravý, rdesno ptačí, šťovík tupolistý, řepka olejná, kakost maličký, hluchavka nachová a chundelka metlice. V ječmenu jarním se nacházely violka rolní, řepka olejná, šťovík tupolistý, hluchavka nachová, opletka obecná, merlík bílý, ptačinec prostřední, svízel přítula, rozrazil perský, pěťour maloúborný, penízek rolní a konopice polní. Na závěr bylo navrženo použití metod pro regulaci plevelů.
Klíčová slova:ječmen jarní, ozimá řepka olejná, pšenice ozimá, plevel, herbicid

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..