Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of weed structure in an orchard
Written by (author): Ing. Lenka Stratilová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
Summary:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve vybraném ovocném sadu a vyhodnotit rozdíly v zaplevelení odlišných stanovišť. Pozorování bylo provedeno v ovocném sadu v Jarohněvicích v okrese Kroměříž. Pro hodnocení byla zvolena tři odlišná stanoviště, a to meziřadí, příkmenný pás a souvrať. Na každém stanovišti bylo pořízeno 8 fytocenologických snímků ve třech obdobích -- na jaře, v létě a na podzim roku 2011. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Nejvyšší pokryvnosti v meziřadí dosáhly: Taraxacum officinale , Poa annua, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Geranium robertianum, Calamagrostis epigejos. V příkmenném pásu měly nejvyšší pokryvnost: Taraxacum officinale , Urtica dioica, Echinochloa crus-galli, Setaria pumila, Equisetum arvense. Plevele s nejvyšší pokryvností na stanovišti souvrať byly: Polygonum aviculare, Malva neglecta, Poa annua, Lolium perenne. Celkově bylo v ovocném sadu nalezeno 63 druhů rostlin.
Key words:ovocný sad, plevele, jabloně

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..