Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv střídání plodin na aktuální zaplevelení obilnin
Autor: Ing. Tereza Machálková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Effect of crop rotation to the current crop of weed.
Abstrakt:The aim of this thesis was to evaluate weed species diversity and species representation in three different crop rotations with different share of cereals. The monitoring took place between 2010-2011 in field experiment which was based upon a test field in Ivanovice n.H. in 1989.The findings/ results were statistically processed by DCA a RDA -the wide spectrum analysis. 22 varieties of weed were found in sowing techniques out of which/compare to 17 varieties in 2010 and 19 varieties in 2011. With the first variant of sowing method -- the following kinds of weed appeared : Capsella bursa-pastoris, Fallopia convolvulus, Geranium pusillum, Lamium amplexicaule and Medicago sativa. The second variant sowing method are more bound Fumaria officinalis, Chenopodium album, Euphorbia helioscopia and variant 3. sowing method Galium aparine, Tripleurospermum inodorum and Viola arvensis.
Kľúčové slová:crop rotation, crop, weed

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..