Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení v ovocném sadu
Autor: Ing. Radka Musilová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení v ovocném sadu
Abstrakt:Tématem této práce je "Vyhodnocení aktuálního zaplevelení v ovocném sadu". Jejím cílem je vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu. Dále je to vyhodnocení rozdílů v druhovém složení a intenzitě pokryvnosti plevelů na odlišných stanovištích v rámci ovocného sadu a vytipování druhů, které mohou velmi škodit ovocným stromům. Práce se také dotýká ochrany proti plevelům, které se v ovocných sadech nejčastěji vyskytují. Právě její pochopení a důkladné prostudování vede ke snížení výskytu těchto plevelů a zvětšení výnosu v ovocných sadech. Povětrnostní a teplotní podmínky mají samozřejmě také vliv na výskyt těchto plevelů, proto i těmto podmínkám je v diplomové práci věnována pozornost. Na základě této práce proběhlo sledování sadu a konzultace s majitelkou ovocného sadu v Jihomoravském kraji, obec Lažánky.
Klíčová slova:Ovocný sad, celková pokryvnost, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..