Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stanovení klíčivost nažek vybraných druhů plevelů rostoucích v ovocných sadech
Autor: Bc. Ing. Lenka Františáková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Assessment of achenes germination of chosen weed species in orchards
Abstrakt:The aim of this work is to estate germination of Taraxacum officinale and Tussilago farfara achenes on different stands. Collection of seed material of the given weed species was taken from different localities and stands. Taraxacum officinale was observed on locality Lidečko orchad, Lačnov orchad and Valašská Senice orchad. Tussilago farfara on locality Lidečko crosstree, Lidečko garden, Lidečko Račné in years 2008 and 2010 and Valašká Senice orchad in 2010. Achenes germinated in laboratory in different light conditions. For statistic elaboration was used analysis of dispersions and Tukey HSD test. Statistically very significant difference was in case of achenes weight of Tussilago farfara - in 2008 achanes was their weight significantly higher than in 2010. Achenes of both species had statistically very significantly higher germination in conditions of day light than in case of darkness, which shows on positive fotobalastical reaction of plants.
Klíčová slova:Taraxacum officinale, Tussilago farfara, achenes weight, achenes germination

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..