Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stanovení klíčivost nažek vybraných druhů plevelů rostoucích v ovocných sadech
Autor: Bc. Ing. Lenka Františáková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení klíčivost nažek vybraných druhů plevelů rostoucích v ovocných sadech
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit klíčivost nažek pampelišky lékařské (Taraxacum officinale) a podbělu lékařského (Tussilago farfara) na odlišných stanovištích. Sběr semenného materiálu daných plevelných druhů byl proveden na rozdílných lokalitách a stanovištích. Pampeliška lékařská byla hodnocena na stanovišti Lidečko sad, Lačnov sad a Valašská Senice sad. Podběl lékařský na stanovišti Lidečko kříž, Lidečko zahrádka, Lidečko Račné v letech 2008 a 2010 a Valašská Senice sad v roce 2010. Nažky klíčily v laboratoři za rozdílných světelných podmínek. Ke statistickému zpracování dat byla použita analýza rozptylu a Tukeyovův HSD test. Statisticky vysoce průkazný rozdíl byl u hmotností nažek podbělu v jednotlivých letech, kdy v roce 2008 byly nažky výrazně těžší než v roce 2010. Nažky obou druhů statisticky vysoce průkazně více klíčily za podmínek denního světla než za tmy, což nasvědčuje pozitivně fotoblastické reakci rostlin.
Klíčová slova:Taraxacum officinale, Tussilago farfara, klíčivost nažek, hmotnost nažek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..