Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
Autor: Ing. Lenka Vančurová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:The evaluation of weed species in chosen orchard
Abstrakt:The aim of this bachelor work was to realize evaluation of weed species in orchard.In the first part of work I noticed general characteristic of weeds. I made the research in agricultural co-operative Agrochov Jezernice in ecologically and in conventionally grown apple groves. Appearance of weeds I established using phytocenological reléves. In every orchard I marked out 12 reléves, 6 around of trunk and 6 in interrow place. The results were statistically analysed using DCA analyses. The cultural grasses Lolium perenne, Festuca rubra and Festuca pratensis were undersown in interrow place and they had the highest coverage in conventional orchard. The most plentiful weeds in ecological orchard were: Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Cirsium arvense, Plantago major, Ranunculus repens, Bromus erectus, Lactuca serriola, Calamagrostis canescens and Convolvulus arvensis. The most frequent weeds in common orchard were: Rumex obtusifolius, Ranunculus repens, Equisetum arvense, Plantago lanceolata and Echinochloa crus-galli.
Kľúčové slová:weed, orchard, ecology, conventional orchard, herbicide

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..