Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnocení biopotravin spotřebiteli a jejich možnosti uplatnění na trhu
Autor: Ing. Marcela Šijanská
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení biopotravin spotřebiteli a jejich možnosti uplatnění na trhu
Abstrakt:Bakalářská práce na téma "Hodnocení biopotravin spotřebiteli a jejich možnosti uplatnění na trhu" pojednává o ekologickém zemědělství, biopotravinách, senzorickém hodnocení potravin a sýrech. V další části práce se zabývám vyhodnocením dotazníkového šetření zaměřený na nákup biopotravin. Zajímám se, kde a jak často spotřebitelé biopotraviny nakupují a kolik za ně utratí ze svého rozpočtu. Byla provedena ochutnávka bio sýrů a konvenčních sýrů Bio-Bergkäse, Asiago, Zlatý sýr- eidam, Inovec uzený. Byly hodnoceny následující vlastnosti: barva, vůně, chuť a celkový dojem pomocí bodové stupnice. Inovec uzený byl z nich ohodnocen nejlépe. Dotazníkového šetření a ochutnávky se zúčastnilo 46 respondentů.
Klíčová slova:spotřebitel, dotazník, biopotraviny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..