Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení složení plevelové vegetace ve vybraných zahradních kulturách
Autor: Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení složení plevelové vegetace ve vybraných zahradních kulturách
Abstrakt:Cílem práce bylo určit, které druhy plevelů se vyskytují ve vinici v Žabčicích a zhodnotit rozdíly v zaplevelení na různých stanovištích. Vyhodnocování probíhalo ve třech vinicích, přičemž v každé z nich bylo pořízeno 10 fytocenologických snímků. Získané údaje byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat (CCA). Celkem bylo během sledování ve vinici v Žabčicích identifikovaných 67 rostlinných druhů. V zatravněném meziřadí se nejčastěji vyskytovaly druhy: Lolium perenne, Echinochloa crus-galli, Calamagrostis epigejos, Conyza canadensis. V příkmenném páse se nejčastěji vyskytovaly: Bromus inermis, Bromus sp., Calamagrostis epigejos, Setar pumila, Arrhenatherum elatius, Convolvulus arvensis. V kultivovaném meziřadí se nejčastěji vyskytovaly: Amaranthus sp., Bromus sp., Setar pumila, Tripleurospermum inodorum, Convolvulus arvensis, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli.
Klíčová slova:plevel, vinice, fytocenologické snímky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..