Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovení klíčivosti nažek vybraných druhů plevelů z čeledi hvězdnicovitých
Autor: Bc. Ing. Lenka Františáková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Assessment of achenes germination of chosen weed species for Asteraceae family
Abstrakt:The aim of bachelor work was to find how different locality influence achenes germination of Taraxacum officinale a Tussilago farfara. Collection of achenes of chosen weeds was carried out in different locations. Taraxacum officinale was assessed in locality Lidečko -- orchard, Lačnov -- orchard and Valašská Senice -- orchard. Tussilago farfara was evaluated in locality Lidečko kříž, Lidečko -- garden and Lidečko Račné. The germination of achenes was done in different light conditions. Analyses of variance and method of least square differences (LSD) were used for data assessment. The average of weight of hundert achenes was 0.0731 g by Taraxacum officinale a 0.0462 g by u Tussilago farfara, where the weight differed with locality. The germination of achenes was 74 % by Taraxacum officinale and 40 % by Tussilago farfara. The germination of Tussilago farfara achenes was influenced by achenes maturity. Achenes by both species had higher germination in conditions of day light in comparison with night. This is in correlation with positive fotoblastic reaction of plants. Low germination showed that generative reproduction is important only in localities with favourable conditions for growth and development.
Právna doložka:Bachelor work is school work and can be used for commercial purpose only with agreement head of bachelor work and dean of Horticulture faculty of Mendel university of agriculture and forestry Brno.
Kľúčové slová:Taraxacum officinale, Tussilago farfara, achenes germination, weight of achenes

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..