Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
Autor: Ing. Martin Pišťák
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Reaction of weeds on different doses of nitrogen fertilizers
Abstrakt:Abstract The aim of bachelor work was to assess weed infestation in spring barley in different variants of nitrogen fertilizers. The assessment was carried out in log-term monoculture of spring barley, in the field trial which was established in Žabčice in 1970. Three variants of nitrogen fertilization, first variant with 30 kg N ha-1, second 60 kg N ha-1 and third 90 kg N ha-1. The impact of two other factors was evaluated: straw management -- straw was incorporated into the soil; straw was picked up and burned. The last factor -- soil tillage has two variants -- conventional tillage and minimum tillage. The obtained results were analyzed using DCA and RDA method. Only some of the presented weeds were directly influenced with nitrogen fertilization (Stachys palustris, Lamium purpureum, Persicaria lapathifolia). Other weed species were more influenced with other factor than nitrogen, especially with soil tillage and straw management.
Právna doložka:Bachelor work is schooltask and can be use for commercial purpose only with agreement head of diploma work and dean of faculties AF MZLU in Brno.
Kľúčové slová:nitrogen fertilization, spring barley, weeds

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..