Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
Autor: Ing. Martin Pišťák
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
Abstrakt:Abstrakt Cílem této práce je vyhodnocení zaplevelení při rozdílném hnojení dusíkem. Vyhodnocení bylo provedeno na polní pokus v dlouhodobé monokultura ječmene jarního, který byl založen od roku 1970 v Žabčicích. Hnojení dusíkem bylo aplikováno ve 3 variantách. První varianta 30 kg N.ha-1, druhá 60 kg N.ha-1 a třetí 90 kg N.ha-1. Dále jsou v pokusu použity rozdílné varianty hospodaření se slámou probíhalo: zaorání, odklid a pálení. Zpracování půdy má dvě varianty tradičně a minimalizačně. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzami DCA a RDA. Jen malé část plevelných druhů byla ovlivněno přímo hnojením dusíkem např.: Stachys palustris, Lamium purpureum, Persicaria lapathifolia atd. Ostatní plevelné druhy byly ovlivněny s největší pravděpodobností jinými faktory než dávkou dusíku a to především zpracováním slámy a půdy.
Právna doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:hnojení dusíkem, ječmen jarní, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..