Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reaction of weeds on different doses of nitrogen fertilizers
Written by (author): Ing. Martin Pišťák
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
Summary:Abstrakt Cílem této práce je vyhodnocení zaplevelení při rozdílném hnojení dusíkem. Vyhodnocení bylo provedeno na polní pokus v dlouhodobé monokultura ječmene jarního, který byl založen od roku 1970 v Žabčicích. Hnojení dusíkem bylo aplikováno ve 3 variantách. První varianta 30 kg N.ha-1, druhá 60 kg N.ha-1 a třetí 90 kg N.ha-1. Dále jsou v pokusu použity rozdílné varianty hospodaření se slámou probíhalo: zaorání, odklid a pálení. Zpracování půdy má dvě varianty tradičně a minimalizačně. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzami DCA a RDA. Jen malé část plevelných druhů byla ovlivněno přímo hnojením dusíkem např.: Stachys palustris, Lamium purpureum, Persicaria lapathifolia atd. Ostatní plevelné druhy byly ovlivněny s největší pravděpodobností jinými faktory než dávkou dusíku a to především zpracováním slámy a půdy.
Formula clause:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:hnojení dusíkem, ječmen jarní, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..