Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts     
     
Projects
     
Publications     
Placements
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:
Propagation growth of clovers and weeds
Written by (author):
Department: Institute of Lifelong Learning
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Množitelské porosty jetelovin a plevele
Summary:
V závěrečné práci byla prováděna analýza výskytu plevelů v množitelských porostech jetelovin. Do sledování byly zahrnuty dva druhy jetelů, a to jetel luční (Trifolium pratense) a jetel nachový (Trifolium incarnatum). Tyto dva jetele jsem zvolil pro velké zastoupení v množitelských porostech v okrese Žďár nad Sázavou. Z plevelných druhů jsem hodnotil především normovaný výskyt šťovíku tupolistého (Rumex obtusifolius) v kusech na sto metrů čtverečních. Tyto hospodářsky významné plevele patří mezi obtížně čistitelné, tudíž se jim věnuje zvýšená pozornost. Podklady pro vypracování závěrečné práce byly použity z výsledků uznávacího řízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně od roku 2014 do roku 2018.
Key words:
plevele, jetel luční, jetel nachový, šťovík tupolistý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..