Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivana Adamišínová
Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Markéta Akai
Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nicol Asfourová
Systém vzdělávání v JAR jako faktor regionálního rozvoje
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Bakiş
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Barák
Výkonová motivace a motivační systém ve vybrané organizaci
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Bartoňková
Hazard a jeho regulace v Brně
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Soňa Bartošicová
Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Benešová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matěj Běťák
Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Bílková
The system of custody of people with handicap in Chile and possibilities of its improvement
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Bittnerová
Work motivation of employees in MLM companies
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. et Bc. Pavla Bubeníková
Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Aneta Coufalová
Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tímea Dadová
The new conceptualization of individualism and collectivism: Comparison of Czech and Slovak samples
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bc. Jana Dalerová
Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Artur Demartini
Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Divoký
The process of adaptation of the foreigners to Czech culture
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jurij Dobrjanskyj
Financial analysis of selected company
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Doležalová
Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Ferenčáková
Konflikty v organizaci
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Gálik
The process of adaptation to a foreign culture
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Havlíková
Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdeňka Hejzlarová
Proces adaptace rusky mluvících studentů v ČR
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jasmína Henniová
The process of cultural adaptation of AFS exchange students to the Czech culture
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Herbočková
The process of cultural adaptation of american immigrants to the Czech culture
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Markéta Hladká
Komplexní podpora samostatné výdělečné činnosti rodičů s malými dětmi: případová studie v Brně
prosinec 2013Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lenka Hradilová
Klíčové aspekty získávání pracovní pozice u žen před a po rodičovské dovolené ve Zlínském kraji
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Sylva Chalupová
Spokojenost občanů s kvalitou života jako indikátor rozvoje (městská část Brno–Komín)
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Přemek Chroust
The process of adaptation of Czech expatriates to foreign culture
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Jurásek
Proces adaptace zahraničních studentů MENDELU na českou kulturu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Kadlecová
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Kákošová
Interkulturní specifika komunikace v organizaci
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Sabina Karlíková
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Kašpar
Postoje českých občanů vůči muslimským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Alexandra Kern
Postoje rusofonní populace na českém území k Čechům
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Alena Klimešová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Aneta Kompérová
The influence of Islam on the integration of Muslims into Czech society
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Koutníková
Motivační systém a analýza spokojenosti ve vybrané organizaci
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Alžběta Krejčí
Faktory ovlivňující subjektivně prožívané pocity štěstí
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Krejčí
Výběrové řízení metodou Assessment center
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Kubišová
Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Darina Ličková
Hodnotové orientace v kontextu náboženského přesvědčení
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Helena Luknišová
The process of cultural adaptation of AIESEC exchange programme participants
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Nahodilová
The process of integration of foreigners to Czech society
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavlína Navrátilová
Rovné příležitosti na trhu práce z pohledu žen
prosinec 2014Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Netolická
Předsudky a stereotypy vůči vybrané skupině obyvatel: studie s využitím metody primingu
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Zuzana Nguyenová
Individualismus a kolektivismus u příslušníků vietnamské minority v oblasti Uherského Hradiště
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Nožičková
A comparative study on cyber bullying: the Czech Republic and the Republic of Turkey
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Opršalová
Spotřebitelské chování u daného segmentu zboží
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Dita Podhorská
Nursery schooling system in Brno
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Příhodová
Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Relichová
Spokojenost obyvatel s životem a děním v dané obci
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Valeriia Sharipova
The process of adaptation of the Russian-speaking foreigners in the Czech Republic
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Slezar
Procrastination as a persistent problem among students: analysis of the situation in South Moravia region
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Soukupová
Analysis of impact of face to face and electronic communication in pharmaceutical companies
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristýna Staňková
Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Robin Stejskal
Specifika postavení žen na trhu práce
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Johana Šmýdová
Komparace využití různých komunikačních kanálů v pracovní agentuře: Náklady a efektivita komunikace
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Štěpánková
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Těšík
Analýza efektivity Cialdiniho principů prodeje ve vybrané firmě
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristýna Timková
Reklama a postoje spotřebitelů
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. David Tuček
Osobnostní a odborné kompetence manažera
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alice Vaverková
Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Vávrová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Vetešníková
Analýza marketingových strategií a spotřebitelského chování v lokalitě Nový Lískovec
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Vichtová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adelaida Yurkovetska
Gender diversity management in international companies in Brno
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Zemánková
Time management as a persistent problem in companies
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Zuzáková
Postoje Čechů k neevropským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sára Adamcová
The factors influencing employee motivation and performance in organizations
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bernard Akumatey Adjirackor
Adaptation Process of Ghanaians in Europe
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Barbora Kratochvílová
Regionální identita a její formování na periferii v ČR: Případová studie Vranovsko
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Eliška Matyášová
Image a identita FRRMS Mendelu v Brně: Vývoj mezi lety 2015 - 2020
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Paulína Mísařová
Emigration of highly skilled labor force from Slovakia
červenec 2018Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: BcA. Huong Pham Thu
The barriers of social integration of Vietnamese migrants in Czech society: Empirical study from Brno
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Sečanská
Vývoj migračního potenciálu příhraničního regionu Hrušovansko
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Soukupová
The burnout syndrome in the private and public sector
květen 2016Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována