Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ivana Josefíková
Identifikační číslo: 3580
 
Studijní referentka - Děkanát ZF (ZF)

     Publikace
     
     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Poř.
StavZávěrečná práce
Podrobnosti
1.
A
DPAutor: Ing. Aleš Thiel
Průzkum a záchrana ovocných dřevin v NP Podyjí
květen 2003

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
N
Závěrečná práce je nekompletní
N
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována