Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Bc. Pavel Absolín
Nakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostech
duben 2019prohlížet
2.NBPAutor: Barbora Barimovová
Nakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostech
duben 2018prohlížet
3.ABPAutor: Bc. Dominika Bezrouková
Management vodního hospodářství v obci Němčany
duben 2018prohlížet
4.PBPAutor: Dagmar Cupáková
Management vodního hospodářství v obci Malíkov
duben 2019prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Jarmila Čechová
Management vodního hospodářství v obci Míchov
duben 2018prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Petr Černošek
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2010prohlížet
7.NBPAutor: Miloslav Čupa
Posouzení účinnosti čistírny odpadních vod (ČOV) Havířov
duben 2012prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Michal Dobrovolný
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku vodního toku Račický v obci Odunec
duben 2018prohlížet
9.ABPAutor: Ing. Jana Dopitová
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí Svratky
duben 2008prohlížet
10.ABPAutor: Ing. Veronika Dřímalová
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2013prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Michaela Dvořáková
Management vodního hospodářství ve vybrané obci
duben 2018prohlížet
12.RBPAutor: Martina Firešová
Nakládání s vodami na farmě
duben 2021prohlížet
13.ABPAutor: Bc. Jiří Gášek
Posouzení vyžívání vodních zdrojů v lokalitě Velké Karlovice
duben 2012prohlížet
14.ABPAutor: Ing. Lucie Gernešová, DiS.
Studie změny jakosti vody na Zbýšovském náhonu
duben 2017prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Karel Gross
Studie možných zdrojů znečištění na vodním toku Veverka
duben 2014prohlížet
16.ABPAutor: Ing. Eva Grossová
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2013prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Simona Haluzová
Management vodního hospodářství v obci Popůvky
duben 2018prohlížet
18.ABPAutor: Ing. Helena Hanusová
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
duben 2012prohlížet
19.ABPAutor: Bc. Martin Jakeš
Vodní mlýn v Miloticích - historie a současnost
duben 2011prohlížet
20.ABPAutor: Ing. Jana Jenišová
Hydrologické podmínky povodí Rožnovské a Vsetínské Bečvy z hlediska protipovodňové ochrany sídel
duben 2007prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Milan Jirout, DiS.
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
duben 2012prohlížet
22.ABPAutor: Bc. Ing. Tereza Kniezková, Ph.D.
Studie protipovodňové ochrany na vybraném úseku řeky Odry
duben 2007prohlížet
23.RBPAutor: Kristýna Kobolková
Nakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybrané domácnosti
duben 2021prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Mgr. Petra Kopečná
Studie revitalizace vybraného úseku toku v povodí Klapovského potoka
duben 2018prohlížet
25.RBPAutor: Lukáš Košťál
Vodárenská věž v Břeclavi - historie a současnost
duben 2021prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Dana Koukalová
Možnosti zpracování kalů z úpraven vody
duben 2015prohlížet
27.ABPAutor: Ing. Barbora Kováčová
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2012prohlížet
28.ABPAutor: Bc. Eva Králová
Management vodního hospodářství v obci Plenkovice
duben 2018prohlížet
29.ABPAutor: Bc. Nikola Kučerová
Studie revitalizace rybníku Srpek
duben 2018prohlížet
30.ABPAutor: Ing. Anna Kunčíková
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
duben 2012prohlížet
31.ABPAutor: Ing. Kamil Langer
Studie změn přírodních podmínek po revitalizaci daného toku
duben 2007prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Zuzana Macháčková
Studie protipovodňové ochrany na vybraném úseku daného toku
duben 2009prohlížet
33.ABPAutor: Ing. Monika Matalová
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2012prohlížet
34.ABPAutor: Ing. Dagmar Michalčíková
Studie protipovodňové ochrany na vybraném úseku povodí Jevišovky
duben 2013prohlížet
35.NBPAutor: Marie Minářová
Management vodního hospodářství v obci Rájec
duben 2019prohlížet
36.RBPAutor: Monika Molková
Nakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostech v obci Roštění
duben 2020prohlížet
37.RBPAutor: Tereza Nátrová
Studie revitalizace Podhradského rybníka
duben 2020prohlížet
38.ABPAutor: Bc. Svatava Navrátilová
Nakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostech v obci Nětčice
duben 2018prohlížet
39.ABPAutor: Bc. Eva Ondráková
Nakládání s pitnou a odpadní vodou městyse Moravská Nová Ves
duben 2019prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Andrea Ondrůjová
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2012prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Helena Pivoňková
Studie možných zdrojů znečištění Pucovského potoka
duben 2013prohlížet
42.NBPAutor: Veronika Polášková
Průzkumné práce jako podklad projektové dokumentace malé vodní nádrže
duben 2016prohlížet
43.ABPAutor: Bc. Petra Pospíšilová
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2010prohlížet
44.RBPAutor: Adam Pšenica
Management vodního hospodářství v Rožnově pod Radhoštěm - část Uhliska
duben 2020prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Bohuslava Semerádová
Protipovodňová opatření v povodí Kněžického potoka
duben 2011prohlížet
46.ABPAutor: Bc. Eva Sikorová
Hodnocení kvality čistění odpadní vody z Třineckých železáren
duben 2008prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Jana Smejkalová
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
duben 2009prohlížet
48.ABPAutor: Ing. Veronika Staňková
Hodnocení účinnosti vegetační kořenové čistírny
duben 2009prohlížet
49.ABPAutor: Ing. Magdalena Straková
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2012prohlížet
50.ABPAutor: Bc. Martina Šafářová
Studie protipovodňové ochrany na vybraném povodí
duben 2011prohlížet
51.NBPAutor: Petra Škrancová
Studie hydrologických poměrů vybraného úseku povodí Moravy
duben 2008prohlížet
52.NBPAutor: Tomáš Teuer
Nakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostech v obce Kravaře
duben 2018prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Pavlína Žežulková
Hodnocení kvality čistění odpadní vody z chemického závodu Syntézia
duben 2007prohlížet
54.ADPAutor: Ing. et Ing. Michaela Bábíčková
Studie návrhu úpravy dolního úseku toku Kyjovky
duben 2014prohlížet
55.ADPAutor: Ing. Kateřina Berková
Posouzení kvality čištění odpadních vod vybrané obce
duben 2005prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká
Studie protipovodňových opatření na vybraném úseku Bílého potoka
duben 2006prohlížet
57.RDPAutor: Bc. Michal Dobrovolný
Sledování jakosti vody ve vybraném úseku mezi vodními díly Dalešice a Mohelno
duben 2020prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Rostislav Fiala
Problematika povodní v obci Sloup
duben 2010prohlížet
59.ADPAutor: Ing. Petra Fialová
Studie znečištění povrchových vod v obci Želeč a návrh opatření
duben 2009prohlížet
60.ADPAutor: Ing. Ivana Franková
Studie zhodnocení nakládání s odpadními vodami ve vybrané obci
duben 2007prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Lucie Gernešová, DiS.
Návrh mokřadního biotopu v katastrálnímú území Zbýšov
duben 2019prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Eva Grossová
Návrh studie protierozních a protipovodňových opatření v povodí Mřenkového potoka
duben 2015prohlížet
63.ADPAutor: Ing. Denisa Halšková
Zhodnocení účinnosti čištění na vybraných čistírnách odpadních vod
duben 2018prohlížet
64.RDPAutor: Bc. Simona Haluzová
Vliv odpadních vod průmyslového areálu na jakost vody v Aušperském potoku
duben 2020prohlížet
65.ADPAutor: Ing. Marta Hanáková
Posouzení kvality čištění odpadních vod vybrané obce
duben 2005prohlížet
66.ADPAutor: Ing. Michal Holeček
Studie stávající protipovodňové ochrany na vybrané lokalitě s návrhy na její zvýšení
duben 2008prohlížet
67.ADPAutor: Ing. Linda Charousová
Retence srážkových vod pomocí zelených střech
duben 2018prohlížet
68.ADPAutor: Ing. Jana Jenišová
Protipovodňová ochrana vybraného úseku povodí Bečvy a funkčnost protipovodňových plánů
duben 2009prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Milan Jirout, DiS.
Studie rekonstrukce náhonu na vodním toku Veverka
duben 2014prohlížet
70.ADPAutor: Ing. Radana Kavková
Studie změn přírodních podmínek po revitalizaci daného toku
duben 2005prohlížet
71.ADPAutor: Bc. Ing. Tereza Kniezková, Ph.D.
Studie náhradní varianty akumulace povrchových vod výhledové lokality Skryje
duben 2009prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Dana Koukalová
Studie zhodnocení kalového hospodářství městské čistírny odpadních vod (ČOV)
duben 2017prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Michaela Kourová
Zhodnocení kvality vody a sedimentu ve vodní nádrži Opatovice
duben 2019prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Barbora Kováčová
Studie návrhu záplavového území na vybraném vodním toku Hodonínska
duben 2014prohlížet
75.RDPAutor: Bc. Eva Králová
Hospodaření s dešťovými vodami v obci Tvarožná
duben 2021prohlížet
76.ADPAutor: Bc. Ing. Jarmila Krejčí
Studie znečištění povrchových vod v obci Rácovice a návrh opatření
duben 2012prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Anna Kunčíková
Studie návrhu revitalizační nádrže na vodním toku Hlinka
duben 2014prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Pavel Kvasnica
Zhodnocení výsledků čištění na ČOV Modřice vzhledem k dané technologii
duben 2008prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Kamil Langer
Hodnocení revitalizačních opatření na vybraném povodí
duben 2009prohlížet
80.ADPAutor: Ing. Veronika Látalová
Revitalizační opatření v povodí toku Harasky
květen 2007prohlížet
81.RDPAutor: Bc. Anna Lichová
Studie vybraného úseku vodního toku Viklička
duben 2021prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Zuzana Macháčková
Protipovodňová ochrana na vybraném povodí a návrh možných opatření
duben 2011prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Olga Machů
Hodnocení ekologického stavu toků v horní části povodí Olšavy a návrh opatření
duben 2006prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Markéta Masařová
Vyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou
duben 2017prohlížet
85.ADPAutor: Ing. Dagmar Michalčíková
Hodnocení ukazatelů kvality vody na vybraných povodích Znojemska
duben 2015prohlížet
86.RDPAutor: Bc. Svatava Navrátilová
Vyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod ve Zdounkách
duben 2020prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Jana Niemczyková
Studie hospodaření s odpadními vodami v obci Bystřice a návrhy zlepšení
duben 2013prohlížet
88.RDPAutor: Bc. Eva Ondráková
Zahradní bazény - jako český fenomén
duben 2021prohlížet
89.ADPAutor: Ing. Andrea Ondrůjová
Sledování obsahu fosforu ve vybraných profilech v povodí vodního toku Veverka
duben 2014prohlížet
90.ADPAutor: Ing. Matěj Orság, Ph.D.
Provoz a rekonstrukce čistírny odpadních vod Vsetín - vyhodnocení vlivu na ŽP
duben 2009prohlížet
91.ADPAutor: Ing. Miroslav Peňáz
Studie změn přírodních podmínek v povodí Bukového potoka v důsledku revitalizačních opatření
duben 2007prohlížet
92.NDPAutor: Bc. Markéta Pilátová
Hodnocení jakosti vody a sedimentu malé vodní nádrže v katastru obce Police
duben 2018prohlížet
93.ADPAutor: Ing. Helena Pivoňková
Vyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod v Náměšti nad Oslavou
duben 2015prohlížet
94.ADPAutor: Ing. Simona Pospíšilová
Studie zhodnocení nakládání s odpadními vodami ve vybrané obci
duben 2008prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Zuzana Prchlá
Studie stávající protipovodňové ochrany na vybrané lokalitě v povodí Moravy
duben 2017prohlížet
96.ADPAutor: Ing. Jana Smejkalová
Studie znečištění povrchových vod v obci Dolní Čermná a návrh opatření
duben 2011prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Jana Spáčilová
Studie stávající protipovodňové ochrany na vybrané lokalitě s návrhy na její zvýšení
duben 2006prohlížet
98.ADPAutor: Ing. Petra Spitzerová
Studie protipovodňové ochrany před splaveninami na vybraném úseku CHKO Beskydy
duben 2007prohlížet
99.ADPAutor: Ing. Magdalena Straková
Studie návrhu záplavového území na vybraném vodním toku Uherskohradišťska
duben 2014prohlížet
100.ADPAutor: Ing. Petr Štefek
Vyhodnocení využití území pro akumulaci povrchových vod výhledové lokality Hukvaldy
duben 2008prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Lucie Štěpánková
Hodnocení účinnosti čistírny odpadních vod v obci Bílovice nad Svitavou
duben 2017prohlížet
102.ADPAutor: Ing. Lada Troubilová
Pozorování přírodních podmínek před a po revitalizaci vybraného toku
duben 2005prohlížet
103.ADPAutor: Ing. Pavel Turek
Hodnocení jakosti vody a sedimentu na Vepřovském novém rybníku v povodí Losenického potoka
duben 2018prohlížet
104.ADPAutor: Ing. Ondřej Valíček
Vyhodnocení využití území pro akumulaci povrchových vod výhledové lokality Skryje
duben 2008prohlížet
105.ADPAutor: Ing. Petr Vítek
Studie protierozní a protipovodňové ochrany pro plán společných zařízení KPÚ ve vybraném katastru
duben 2006prohlížet
106.ADPAutor: Ing. Jitka Zapletalová
Obnova malé vodní elektrárny (MVE)
duben 2006prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Lucie Zlámalová
Studie hospodaření s odpadními vodami v obci Loukov-Libosváry a návrhy zlepšení
duben 2009prohlížet
108.ADPAutor: Ing. Pavlína Žežulková
Studie vlivu jakosti odpadních vod vypouštěných ze Synthesia a.s. do řeky Labe
duben 2009prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována