Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavel Balík
Leases in a chosen company
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renata Bártová
Inventarizace majetku a závazků ve vybrané účetní jednotce
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Konsolidovaná účetní závěrka dle české legislativy a požadavků IAS/IFRS
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Bošiaková
Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve zvolené účetní jednotce
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivo Cigánek
Analýza účetní závěrky vybrané firmy
marec 2004Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Žaneta Dočekalová
Vedení skladové evidence ve zvolené účetní jednotce prostřednictvím vybraného informačního systému
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Dohnalová
Analýza hmotného dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce
január 2006Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Dvořáček
Vykazování transakcí v cizích měnách a kurzové rozdíly ve vybrané akciové společnosti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dagmar Effenbergerová
Komparace vybraných oblastí US GAAP a českého účetnictví
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marika Gibalová
Uplatnění zásady opatrnosti v účetnictví
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Hajduch
Účetní a daňové problémy vybraných forem bydlení
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Hájková
Vybrané účetní a daňové problémy cestovní kanceláře
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Hanušová
Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdeňka Havlátová
Audit vybraných oblastí účetní závěrky zvolené účetní jednotky
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Hlavicová
Účetní závěrka vybrané společnosti se zaměřením na respektování zásady opatrnosti
január 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tereza Indrová
Individuální podnikatel z účetního a daňového hlediska
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Jízdný
Efficiency of fixed assets use in the chosen company
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Jochmanová
Účetní a daňové problémy subjektu podnikajícího v cestovním ruchu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristýna Kalusová
Účetní a daňová problematika společenství vlastníků bytových jednotek
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Katrincová
Vnitropodnikové směrnice vybrané účetní jednotky podnikající v cestovním ruchu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Kočvarová
Výběr vhodného ekonomického informačního systému pro vybranou účetní jednotku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Komárková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském podniku
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Korduliaková
Finanční analýza obce jako nástroj efektivního finančního řízení
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jitka Kourková
Hmotný dlouhodobý majetek ve vybrané účetní jednotce
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Michaela Kozaňáková
Vypovídací schopnost účetních výkazů v oblasti stálých aktiv
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Krčmař
Ekonomický informační systém v dopravním podniku
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kubičíková
Účetní a daňové problémy vybrané cestovní kanceláře
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Lašáková
Komparace účetního systému IAS/IFRS a české účetní legislativy v oblasti dlouhodobého majetku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natálie Laureysová
Vykázování výnosů z pronájmu v souvislosti s aplikací konceptu převodu práva užívání
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Blanka Machalínková
Účetní a daňová problematika založení cestovní kanceláře se zaměřením na regionální produkty
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Martináková
Dlouhodobý majetek dle české právní úpravy a dle mezinárodních účetních standardů
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Miklasová
Uplatnění účetních zásad s důrazem na zásadu opatrnosti ve vybrané účetní jednotce
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Mikušová
Krátkodobé pronájmy v těžební činnosti - účetní a daňové problémy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Mrňová
Zásoby ve vybraném zemědělském podniku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eliška Němcová
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
január 2005Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloslava Novotná
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radana Novotná
Aplikace IFRS pro SME ve vybrané účetní jednotce
december 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ilona Pavlíková Pelzová
Problematika funkce a hospodaření příspěvkové organizace zřízené ÚSC
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Pavlíková
Finanční leasing jako způsob pořízení dlouhodobého majetku
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Přibilíková
Rezervy jako nástroj zásady opatrnosti v účetnictví
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Rojková
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané společnosti
október 2006Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Roupcová
Informační systém v hotelovém komplexu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Rybníčková
Konsolidace účetní závěrky ve veřejné správě Slovenské republiky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marie Říhová
Pořizování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Sedláčková
Problematika přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví u odborových organizací.
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Stehlíková
Účetní a daňová problematika církví
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Markéta Stehlíková
Vykazování dlouhodobých aktiv dle mezinárodních účetních standardů
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alice Sušňová
Odpisová politika ve vybrané účetní jednotce
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mirka Syslová
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané s.r.o.
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Šafránková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Škrháková
Významnost nehmotných aktiv v účetních závěrkách firem podnikajících ve vybraném sektoru
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Pavel Švábek
Hodnocení ekonomické situace vybraného fotbalového klubu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Romana Tlachačová
Řízení pohledávek ve vybrané společnosti
december 2019Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tereza Vacková
Vykázování nákladů u nájemce v souvislosti s aplikací konceptu převodu práva užívání
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adéla Varhaníčková
Informační systém vybrané akciové společnosti se zaměřením na účetní moduly
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Vlková
Rozpočet vybrané obce
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Šárka Vymazalová
Financování rozvoje obce
november 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vendula Weignerová
Účetní uzávěrka ve společnosti s ručením omezeným
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karel Zelníček
Vytvoření účetního SW pro vybrané účetní jednotky
január 2004Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Yusnita Goldmann
Profit-oriented cost and benefit accounting of general practitioner practices in geriatric patients
október 2021Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Petr Habanec
Odložená daň z příjmů v různých systémech účetního výkaznictví
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miluše Korbelová
IFRS pro SME a jeho použití jako základny pro určení daňových povinností
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michaela Krejčová
Metodické postupy pro vyčíslení a zachycení goodwillu podnikatelských subjektů
júl 2020Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Abdul Mansulu
Corporate compliance with International Financial Reporting Standards of listed companies in Ghana
október 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Hagen Müller
Transformation through digitization in auditing
október 2021Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monica Adjorkor Mensah
Accessing the Internal Control systems of small and medium scale enterprises in Ghana (Case Study: Adenta Municipality)
január 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renata Bártová
Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
január 2008Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Účetní systém vybraného lesnického podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Anastasia Botsman
Možné dopady potenciální aplikace principu převodu práva užívání u leasingových smluv vybraných subjektů
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Buličková
Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Dančišínová
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
júl 2004Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šárka Doležalová
Účetní, daňové a právní aspekty výběru a změny formy podnikání
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Alice Fajtová
Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Foret
Možné přístupy k vykazování výnosů vybraných kontraktů v systémech finančního výkaznictví.
december 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šárka Furchová
Účetní a daňové aspekty bytového družstva a společenství vlastníků jednotek
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Habanec
Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lenka Halíková
Účtování a zdanění vybrané cestovní kanceláře
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miloslava Hamplová
Dlouhodobý majetek z pohledu české účetní legislativy a IFRS
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Hanušková
Vykazování leasingových smluv za využití konceptu převodu práva užívání
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jana Hanušová
Komparace vykazování vybraných položek závěrek malých a středních podniků dle české účetní legislativy a IAS/IFRS
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hartmanová
Vykazování výsledku hospodaření dle české právní úpravy účetnictví a IFRS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Hejtmánek
Audit vybraných oblastí účetní závěrky
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Hladká
Oceňování a vykazování zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Holišová
Specifika účtování a zdaňování vybrané neziskové organizace
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Hrabalová
Rozhodování malých a středních podniků sestavujících konsolidovanou účetní závěrku o využití IFRS pro SME
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Hudcová
Konsolidovaná účetní závěrka dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Monika Jakubčíková
Míra aplikace prvků vyspělých systémů výkaznictví do národní úpravy účetnictví ziskového a neziskového sektoru v ČR
november 2018Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kateřina Jankovičová
Odložená daň z příjmů a její význam a struktura v jednotlivých sektorech
január 2020Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Julínková
Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Iveta Klimešová
Oceňováni a účtování o biologických aktivech se zaměřením na lesní hospodářství
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Klímová
Specifika účtování a auditu obcí a jejich dobrovolných svazků
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Kokrdová
Zobrazení nejistoty spojené s leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Koláčková
Potenciální dopady aplikace IFRS 16
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jitka Kourková
Efektivnost hospodaření samostatně hospodařícího rolníka
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Kozárková
Evidence hospodářské činnosti samostatně hospodařícího rolníka
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Kozel
Audit finančního cyklu - základní kapitál, dluhové instrumenty a investice
január 2008Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Krátká
Vykazování goodwillu ve vybraných systémech finančního výkaznictví
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ilona Krejčí
Hmotný dlouhodobý majetek ve vybrané účetní jednotce
január 2005Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Křížová
Pohledávky ve zvolené účetní jednotce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Leitnerová
Analýza nákladů, výnosů a výsledku hospodaření vybrané společnosti
apríl 2004Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Lipenská
Specifika vykazování zemědělské výroby
december 2012Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Lukašíková
Vybrané aspekty hospodaření profesionálních hokejových klubů v České republice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Maciejkowová
Hmotný dlouhodobý majetek a možnosti jeho pořízení
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klára Martincová
Implementace IFRS do malých a středních podniků
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristýna Martykánová
Deriváty ve vybrané účetní jednotce
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Mejzlíková
Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Mičková
Aplikace metodických postupů vykazování IFRS pro SME na vybranou českou účetní jednotku
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Mikušová
Dopady vykazování odložené daně v konkrétních subjektech vykazujících v souladu s IFRS v zemích lišících se vazbou mezi účetnictvím a daňovými pravidly
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Mrvová
Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a společníky
apríl 2004Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Ostrý
Finanční dopady aplikace koncepce převodu práva užívání u leasingových smluv
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Otáhalová
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v zemědělském podniku
apríl 2004Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Oulehlová
Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Jana Pavlasová
Nové přístupy k vykazování leasingových smluv na straně pronajímatele
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Pavlíková
Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
december 2006Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martina Petříková
Aplikace IFRS pro SME ve vybraném zemědělském podniku.
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Poskočilová
Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Přibilíková
Vybrané zúčtovací vztahy z obchodního styku ve zvolené účetní jednotce
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Rojková
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané společnosti
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Rozprýmová
Účetní a daňové aspekty výběru vhodné formy podnikání
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Říhová
Finanční leasing jako způsob pořízení dlouhodobého majetku
január 2007Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Skládaná
Účetní a daňové aspekty použití osobního automobilu pro služební účely u právnické osoby
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Soliková
Výběr vhodné metody ocenění podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jitka Stejskalová
Projevy zásady opatrnosti ve vybraných systémech finančního výkaznictví
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kateřina Sukupová
Vykazování zemědělské činnosti se zaměřením na lesní hospodářství
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Radek Šalena
Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Školák
Konverze výkazu zisků a ztrát dle US GAAP
január 2005Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Štěpánková
Odložená daň dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Štočková
Zásoby a rozpracované zakázky ve vybrané účetní jednotce
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lada Štroblíková
Účetní závěrka vybrané společnosti
január 2007Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvie Švehláková
Odpisy a jiné snižování hodnoty vybraných aktiv
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zbyněk Trnka
Specifika účtování, zdanění a financování neziskové organizace a význam analytické evidence při jejím řízení
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Uhríková
Dobrovolný audit účetní závěrky jako nástroj kontroly
január 2020Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavla Vaníčková
Analýza účetní závěrky vybrané účetní jednotky
júl 2005Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Vašíčková
Vykazování leasingu u malých a středních podniků
január 2016Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Vašíčková
Biologická aktiva v účetnictví zemědělského podniku
november 2016Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Vlková
Vykazování nehmotného majetku v různých systémech účetního výkaznictví
november 2016Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jindřiška Vodáková
Kreativní účetnictví, prostředky pro jeho detekci a redukce možností jeho využívání
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Vrzala
Oceňování a vykazování vybraných zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
december 2012Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vendula Weignerová
Účetní závěrka vybrané s.r.o. dle českých právních předpisů a dle IAS/IFRS
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Zezulková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jitka Zikánová
Komparace vykazování dlouhodobého majetku dle IAS/IFRS a české právní úpravy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná