Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
     
     
     
     
Supervised theses          

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Jiří Balun
Vegetace ve vybraném ovocném sadu jižní Moravy
April 2021
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vlasta Bartošková
Vliv pěstitelských postupů na škodlivost plevelů v polních plodinách
April 2016
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martina Bařinová, DiS.
Vliv různého využití slámy na aktuální zaplevelení
April 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Bohuslav
Druhová diverzita plevelů vybraných polních plodin
April 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristýna Borková
Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech okopanin a zelenin
April 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Borovička
Druhové spektrum polních plevelů ve vybraných porostech cukrové řepy
April 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Brabec
Výskyt plevelů ve vybraných porostech okrasných rostlin
April 2019
Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miluše Bravencová
Analýza možností uplatnění zahradnických produktů v programu „fair trade“
April 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Sára Brychnačová
Druhové složení vegetace ve vinicích vinařské obce Popice
April 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mojmír Ciešlak
Analýza výskytu a škodlivosti plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
April 2021
Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Lucie Coufalová
Význam vybraných obilnin v rámci programu „fair trade“
April 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Černý
Uplatnění vybrané plodiny v rámci programu „fair trade“
April 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Červenková
Složení druhového spektra plevelů na vybraném úseku železnice
April 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Vladimír Daňhel
Vyhodnocení zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
April 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Aneta Danielová
Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
April 2018
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šárka Daňková
Vyhodnocení intenzity zaplevelení vybraných polních plodin
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Klára Dížková
Druhová diverzita vegetace v podmínkách ovocného sadu
April 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Dočkalík
Vliv zpracování půdy na aktuální zaplevelení ozimé pšenice
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Doležal
Stanovení aktuálního zaplevelení pozemků vybraného zemědělského podniku
May 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Dovolil
Druhové složení vegetace v cíleně ozeleněném meziřadí vybraných vinic
April 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eliška Drahonská
Klíčení semen vybraných druhů polních plevelů v odlišných podmínkách
April 2019
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gréta Dvořáčková
Vliv střídání plodin na druhovou diverzitu plevelů
April 2012Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Fojtík
Vybrané charakteristiky z biologie plevelů patřících do čeledi hvězdnicovitých
June 2009
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Pavla Foldynová
Škodlivost polních plevelů ve vybrané plodině
April 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ing. Lenka Františáková
Stanovení klíčivosti nažek vybraných druhů plevelů z čeledi hvězdnicovitých
June 2009
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nicole Frantová
Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě
April 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladislava Gregorová
Vybrané charakteristiky z biologie významných druhů z čeledi miříkovitých
April 2014Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Halenka
Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení kukuřice seté
April 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Václav Hasa
Plevele ozimé pšenice a technologie zpracování půdy
April 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kateřina Havlíčková
Analýza nabídky biopotravin ve vybraném kraji
April 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Marie Hintnausová
Výskyt a škodlivost plevelů ve vybraných polních plodinách
April 2021Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Hlavica
Stanovení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin
April 2012Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Horák
Vyhodnocení zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
April 2011Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alena Horňáková
Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků obilnin
April 2011
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Josef Hroch
Polní plevele obilnin a dalších plodin pěstovaných ve vybraném zemědělském podniku
April 2018Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Hromádko
Zhodnocení výskytu polních plevelů na vybraných pozemcích v bramborářské výrobní oblasti
April 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Roman Hrubý
Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v podmínkách odlišného střídání plodin
April 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Vyhodnocení složení plevelové vegetace na vybraných pozemcích
June 2009
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Anna Jemelková
Výskyt polních plevelů ve vybraných porostech cukrovky
April 2020
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Leoš Kadlček
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení víceletých pícnin
April 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Kadubec
Druhové složení vegetace vinic v ekologickém a konvenčním režimu pěstování
April 2021
Displaying the final thesis
42.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Martin Kocourek
Zaplevelení vybraných plodin pěstovaných ve vybrané lokalitě řepařské výrobní oblasti
April 2020
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Luciana Kokrhánková
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
April 2007
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Korobková
Systémy pěstování rostlin v rámci programu fair trade a jejich význam v ČR
April 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavel Kosík
Plevele ozimé pšenice a střídání plodin
April 2017Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Illia Kovalenko
Druhové složení plevelů v porostech čiroku obecného (Sorghum bicolor)
April 2020
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Veronika Krahulcová
Možnosti produkce vybrané přadné plodiny v rámci programu „fair trade“
April 2017
Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Čeněk Krybus
Vliv střídání plodin na zaplevelení ozimé pšenice
April 2018
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Jiří Kubík
Regulace plevelů v porostech ozimé řepky
April 2020Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kvasnovský
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vinicích
May 2010
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Stanislav Kvíčala, DiS.
Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
April 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Lukáš Lehkoživ
Vztah hustoty porostu polních plodin a jejich zaplevelení
April 2021Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Liška
Plevele ozimé pšenice a technologie pěstování
April 2018
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Bc. Martina Lišková
Možnosti uplatnění a význam vybraného „fair trade“ produktu v ČR
April 2015
Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Lucie Macháčová
Možnosti uplatnění biopotravin na trhu
May 2010
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Machalová
Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pcháče osetu (Cirsium arvense)
April 2009
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Pavlína Machů
Vegetace plevelů vybraných druhů obilnin a olejnin
April 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petr Miškařík
Zhodnocení rozdílů v aktuálním zaplevelení vybraných polních plodin
April 2015Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Molata
Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi hvězdnicovitých
April 2007Displaying the final thesis
60.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michaela Mužíková
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných chmelnicích
April 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Michaela Mužíková
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných chmelnicích
April 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Navrátilová
Druhové složení plevelů na železnici
April 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Navrátil
Vliv vybraných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
April 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Dominik Nerušil
Druhové spektrum plevelů polních plodin v regionu Malá Haná
April 2019Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jan Novák
Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
June 2009
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Ovčáčík
Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení porostů cukrovky
April 2016
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Valentína Pechová
Druhové spektrum vegetácie permakultúrnych záhrad
April 2020Displaying the final thesis
68.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lenka Pešková
Hodnocení biopotravin spotřebiteli
May 2010Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lenka Pešková
Možnosti uplatnění biopotravin na trhu
April 2011
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ladislav Pfefr
Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
April 2016
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Pišťák
Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
April 2009Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marie Plevová
Uplatnění a význam programu „fair trade“ v ČR
April 2011
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Vyhodnocení složení plevelové vegetace ve vybraných zahradních kulturách
June 2009
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Pospěch
Působení odlišných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
April 2017
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Procházková
Podmínky produkce a uplatnění plodin v rámci programu „fair trade“
April 2012Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radek Punčochář
Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
April 2015
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jan Raus
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
April 2007
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Renčínová
Polní plevele širokořádkových plodin a technologie zpracování půdy
April 2017Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radek Růžička, DiS.
Vyhodnocení zaplevelení množitelských porostů vybraných polních plodin
April 2017
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jiří Schiller
Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
May 2010
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladimír Skácel
Dlouhodobý vliv vybraných pěstitelských opatření na zaplevelení jarního ječmene
April 2018Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gabriela Slámová
Plevele v ekologickém zemědělství
April 2011Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Slováková
Plevele ekologicky a konvenčně pěstovaných plodin
April 2015
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Smolková
Druhové složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
April 2018
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslav Staněk
Analýza druhového složení polních plevelů v monokultuře jarního ječmene
April 2019
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eva Studýnková
Analýza nových možností uplatnění programu „fair trade“ v ČR
April 2014
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marie Suchánková
Vliv stáří chmelnice na druhové složení plevelů
April 2018
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Kristýna Sýkorová
Hodnocení ekologického pěstování plodin
April 2011
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvie Ševčíková
Analýza složení plevelové vegetace na železnici
April 2014
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Šijanská
Hodnocení biopotravin spotřebiteli a jejich možnosti uplatnění na trhu
May 2010Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavel Šinkyřík
Monitoring vztahů vybraných druhů hmyzu a plevelů
April 2013
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vendula Špačková, DiS.
Možnosti uplatnění a význam programu „fair trade“ v ČR
April 2012Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Šťastný
Plevele jarního ječmene a technologie zpracování půdy
April 2017
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bc. Ondřej Švanda
Stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
April 2015
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Teplá
Hodnocení biopotravin vysokoškolskými studenty
May 2010
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Trnková
Druhové složení plevelů na městských komunikacích
April 2012Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dan Uldrijan
Druhová diverzita plevelů a jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
April 2014
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Vančurová
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
June 2011
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tereza Vespalcová
Analýza druhového složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
April 2014Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Libuše Viktorová
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin pěstovaných v řepařské výrobní oblasti
April 2019
Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Vítková
Analýza možnosti uplatnění biopotravin ve stravovacích zařízeních
April 2011
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Libuše Vlachová
Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi miříkovitých
June 2009
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Iva Vostrejžová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
April 2007Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Aktuální zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
April 2014
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petr Zahraj
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve výsadbách okrasných školek
June 2009
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Zavadilová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách.
April 2007
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Václav Zemánek
Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení obilnin
April 2013
Displaying the final thesis
108.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Jana Červenková
Druhové složení a sukcese vegetace doprovázející železnice
September 2020
Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Helena Hanusová
Studium vztahů vybraných agroenvironmentálních opatření a plevelů v zemědělské krajině
August 2018
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
September 2015
Displaying the final thesis
111.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Pavel Jagoš
Vypracování metodiky pro získání, zpracován a statistické hodnocení dat o zaplevelení porostů polních plodin
September 2021Displaying the final thesis
112.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Leoš Kadlček
Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech víceletých pícnin
September 2021
Displaying the final thesis
113.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Barbora Kotlánová
Vliv pěstitelských postupů na zaplevelení porostů cukrovky
September 2021
Displaying the final thesis
114.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Petrželová
Vliv organických hnojiv na vegetaci plevelů
September 2022
Displaying the final thesis
115.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Dan Uldrijan
Studium vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
September 2020Displaying the final thesis
116.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Studium vztahů mezi výskyty škůdců a plevelů v porostech ozimé řepky
September 2022
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vlasta Bartošková
Stanovení škodlivosti plevelů obilnin v podmínkách odlišné agrotechniky
April 2018
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Bártová
Druhové složení plevelů ovocných sadů a jejich vývoj v průběhu vegetace
April 2011Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdeňka Benešová
Vliv rozdílného zpracování půdy na plevele v pšenici ozimé
April 2007
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bílková
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení cukrovky v provozních podmínkách
April 2012
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Blažková
Druhové spektrum plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
April 2012
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Anthula Bojasová
Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků jarního ječmene
April 2009
Displaying the final thesis
123.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Roman Borovička
Analýza zaplevelení cukrové řepy v odlišných pěstitelských podmínkách
April 2021
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Červenková
Vegetace vybraného úseku železnice a její význam pro ekosystém
April 2016Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Daňhel
Zhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
April 2015
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucie Daníčková
Diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
April 2015
Displaying the final thesis
127.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Aneta Danielová
Vývoj zaplevelení ve vybraných porostech brambor v provozních podmínkách
April 2020
Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dočkalík
Vliv technologie zpracování půdy na intenzitu zaplevelení obilnin
April 2014Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Doležal
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
April 2012
Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kateřina Doležalová
Druhové spektrum plevelů v jarních olejninách
April 2012
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renata Doležalová
Vyhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
April 2014
Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gréta Dvořáčková
Druhová diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
April 2014
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Ing. Lenka Františáková
Stanovení klíčivost nažek vybraných druhů plevelů rostoucích v ovocných sadech
May 2011
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Vladimír Fryc
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v ječmenu jarním
April 2007
Displaying the final thesis
135.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Zdeněk Gottvald
Studium druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
April 2017Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladislava Gregorová
Studium biologických charakteristik kulturních a planých populací vybraných druhů rostlin z čeledi miříkovitých
April 2016
Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Hanusová
Možnosti uplatnění vybraných agroenvironmetálních opatření na sledovaných pozemcích
April 2015
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Hanzl
Vyhodnocení druhové diverzity plevelů ve vybraných ovocných sadech
April 2013Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Václav Hasa
Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
April 2019
Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kateřina Havlíčková
Možnosti hodnocení diverzity polních plevelů
April 2015
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Heverová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
April 2010Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Hlavica
Vyhodnocení a analýza zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
April 2014
Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondřej Horák
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve vybraných polních plodinách
April 2013Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Hrdinová
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybraném zemědělském podniku
April 2010
Displaying the final thesis
145.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Josef Hroch
Plevele polních plodin pěstovaných ve vybrané lokalitě východních Čech
April 2020
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Věra Hrubešová
Vliv odlišných způsobů zpracování půdy na plevele v porostech ozimé pšenice
April 2009Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Hrubý
Zaplevelení jarního ječmene v podmínkách odlišného střídání plodin
April 2019
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení na pozemcích vybraného zemědělského podniku
April 2012
Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Jedličková
Stanovení druhové diverzity plevelů ve vybraných polních plodinách
April 2011
Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Ježová
Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
April 2015
Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leoš Kadlček
Polní plevele víceletých pícnin
April 2017Displaying the final thesis
152.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lucie Karmazinová
Stanovení aktuálního zaplevelení pozemků vybraného zemědělského podniku
April 2011
Displaying the final thesis
153.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Klepáčková
Vliv různých technologii zpracování půdy na druhovou diverzitu plevelů
April 2012
Displaying the final thesis
154.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Luciana Kokrhánková
Vyhodnocení druhového složení plevelů v extenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
April 2009
Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Blanka Kopalová Martincová
Druhové složení plevelů vybraných speciálních plodin pěstovaných v ekologickém zemědělství
April 2013
Displaying the final thesis
156.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Kosík
Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech ozimé pšenice
April 2019
Displaying the final thesis
157.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šárka Kotrbová
Změny ve složení aktuálního zaplevelení ovocných sadů v průběhu vegetace
April 2012
Displaying the final thesis
158.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kubašáková
Vyhodnocení heterogenity zaplevelení vybraných polních plodin
April 2013
Displaying the final thesis
159.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Hana Kubová
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných chmelnicích
April 2016
Displaying the final thesis
160.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Jakub Liška
Vliv vybraných pěstitelských opatření na zaplevelení ozimé pšenice
April 2020Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bc. Martina Lišková
Analýza významu a uplatnění kulturních rostlin v programu „fair trade“
April 2017
Displaying the final thesis
162.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Bc. Martina Lišková
Analýza významu a uplatnění kulturních rostlin v programu „fair trade“
April 2017
Displaying the final thesis
163.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tereza Machálková
Vliv střídání plodin na aktuální zaplevelení obilnin
April 2012
Displaying the final thesis
164.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Pavlína Machů
Vztah hustoty porostu vybraných obilnin a olejnin a výskytu plevelů
April 2020Displaying the final thesis
165.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Luděk Machynka
Druhové složení vegetace ve vybraných zemědělských trvalých kulturách
April 2017
Displaying the final thesis
166.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Malovcová
Druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla
April 2016Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucie Martinová
Polní plevele a jejich výskyt na pozemcích vybraného zemědělského podniku
April 2017
Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžběta Maxianová
Analýza druhového zloženia vegetácie rastúcej na čiernych skládkach vo vybranom území
April 2016
Displaying the final thesis
169.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kateřina Mertová
Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
April 2017Displaying the final thesis
170.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Naděžda Michalová
Možnosti uplatnění biopotravin u spotřebitelů
May 2010
Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Molata
Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pampelišky lékařské (Taraxacum officinale)
April 2009
Displaying the final thesis
172.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Radka Musilová
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení v ovocném sadu
April 2011
Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kateřina Muzikantová
Vyhodnocení druhové diverzity polních plevelů ve vybraných podmínkách
April 2013
Displaying the final thesis
174.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Navrátilová
Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
April 2015
Displaying the final thesis
175.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Navrátil
Studium vlivu vybraných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
April 2017
Displaying the final thesis
176.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rostislav Němec
Vyhodnocení zaplevelení polních plodin na vybraných pozemcích
April 2018
Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Pártlová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v polních plodinách
April 2011Displaying the final thesis
178.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Pišťák
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na aktuální zaplevelení
April 2011Displaying the final thesis
179.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Vyhodnocení složení plevelové vegetace ve vinicích
April 2012
Displaying the final thesis
180.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Procházková
Analýza možností rozšíření produktů „fair trade“ a zhodnocení jejich vlivu na pěstitele v ČR
April 2014
Displaying the final thesis
181.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Radek Punčochář
Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
April 2017
Displaying the final thesis
182.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jitka Rašková
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných polních plodinách
April 2010
Displaying the final thesis
183.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jiří Schiller
Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
April 2012
Displaying the final thesis
184.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Slováková
Škodlivost plevelů polních plodin v provozních podmínkách
April 2017
Displaying the final thesis
185.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Agáta Spáčilíková
Vliv jetelovin na zaplevelení následně pěstovaných obilnin
April 2013
Displaying the final thesis
186.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Srnová
Vyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
April 2011Displaying the final thesis
187.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Jana Stehlíková
Funkční skupiny rostlin ve vinicích Znojemské vinařské podoblasti
April 2020
Displaying the final thesis
188.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Stratilová
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
April 2012
Displaying the final thesis
189.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Svoboda
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverizitu plevelů
April 2013
Displaying the final thesis
190.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Sysel
Sledování výskytu plevelů v porostech obilnin a řepky v provozních podmínkách
April 2008
Displaying the final thesis
191.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alice Ševčíková
Studium problematiky nepůvodních druhů ve vybraném úseku povodí řeky Svratky
April 2016
Displaying the final thesis
192.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Silvie Ševčíková
Vyhodnocení druhového složení vegetace na vybraném úseku železnice
April 2016Displaying the final thesis
193.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jiří Škrabal
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé
April 2007Displaying the final thesis
194.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vendula Špačková, DiS.
Využití regionálních potraviny k podpoře pěstování místních plodin
April 2014
Displaying the final thesis
195.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jiří Šťastný
Vliv základního zpracování půdy na plevele porostů jarního ječmene
April 2019
Displaying the final thesis
196.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bc. Ondřej Švanda
Vyhodnocení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
April 2016
Displaying the final thesis
197.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Švecová
Druhové spektrum plevelů vybraných plodin v provozních podmínkách
April 2012
Displaying the final thesis
198.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Torišková
Vyhodnocení škodlivosti plevelů v obilninách
April 2015Displaying the final thesis
199.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marie Toufarová
Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
April 2017
Displaying the final thesis
200.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Karel Turek
Analýza druhového složení plevelů u vybraných úzkořádkových a širokořádkových plodin
April 2021
Displaying the final thesis
201.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dan Uldrijan
Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
April 2016
Displaying the final thesis
202.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Vančurová
Vyhodnocení zaplevelení v konvenčně a ekologicky vedených ovocných sadech
April 2013
Displaying the final thesis
203.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tereza Vespalcová
Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
April 2016Displaying the final thesis
204.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Vítková
Analýza využití a uplatnění místních biopotraviny pro rozvoj venkova
April 2013
Displaying the final thesis
205.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iva Vostrejžová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v intenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
April 2009Displaying the final thesis
206.Final thesis is submittedDT
Written by (author): Bc. Jana Vykydalová
Vliv šířky meziřádkové vzdálenosti na růst a vývoj kukuřice seté
April 2020Displaying the final thesis
207.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
April 2016
Displaying the final thesis
208.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petr Zahraj
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve výsadbách okrasných školek
April 2011
Displaying the final thesis
209.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Václav Zemánek
Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v polních plodinách
April 2015
Displaying the final thesis
210.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Sabina Zornová
Analýza možnosti využití ekologického zemědělství a biopotravin pro regionální rozvoj
April 2013
Displaying the final thesis
211.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondřej Žádník
Studium vztahu potenciálního a aktuálního zaplevelení
April 2015
Displaying the final thesis
212.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Ing. Iva Auerová
Stanovení rozdílů v zaplevelení jarních a ozimých obilnin
May 2013Displaying the final thesis
213.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Bc. Nikola Fischerová
Polní plevele a hospodaření se slámou
May 2015Displaying the final thesis
214.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Ing. Radek Gregor
Množitelské porosty jetelovin a plevele
May 2019
Displaying the final thesis
215.
Final thesis was successfully defended.FT(FS)
Written by (author): Ing. Dana Kůstová
Monitoring výskytu rodu kamyšník sp. (Bolboschoenus sp. /L./ Palla) na zemědělské půdy ve vybrané lokalitě
May 2010Displaying the final thesis
216.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)Written by (author): Mgr. Lucie Málková
Monitoring vegetace vybraného ovocného sadu
May 2017
Displaying the final thesis
217.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Natalie Mašková
Plevele ve vybraném travním porostu
May 2013
Displaying the final thesis
218.Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Ing. Eva Navrátilová
Stanovení zaplevelení polních plodin ve vybraném podniku
May 2013Displaying the final thesis
219.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)Written by (author): Ing. Ivana Pačesová
Plevele ve vybraných množitelských porostech hořčice bílé
May 2019Displaying the final thesis
220.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Dana Pohanová
Problematika cizích expanzivních rostlinných druhů ve vybraném regionu
May 2015
Displaying the final thesis
221.
Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Karla Preisslerová
Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
May 2015
Displaying the final thesis
222.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Ing. Pavla Přidalová
Plevele v množitelských porostech polních plodin
May 2013
Displaying the final thesis
223.
Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Roháček
Vliv zpracování půdy na plevele v kukuřici
May 2013
Displaying the final thesis
224.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Mgr. Martina Sojneková
Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
May 2019
Displaying the final thesis
225.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Šmídová
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele
May 2013Displaying the final thesis
226.Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Ing. Kateřina Štafková
Analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny
May 2017Displaying the final thesis
227.
Final thesis was successfully defended.
FT(FS)
Written by (author): Ing. Vlastimil Trčka
Monitoring heterogenity zaplevelení ve vybrané plodině
May 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress