Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Matysová
Monitoring vybraných invazních druhů rostlin na území Moravskotřebovska
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jiří Nevole
Hodnocení stavu vybraného segmentu lesního ekosystému LDO Přibyslav, polesí Račín, porost 205 C
prosinec 2005Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jindřich Hrbáč
FLORISTICKÉ HODNOCENÍ BYLINNÉHO PATRA ARBORETA KŘTINY
březen 2006Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Bakešová
Floristické a vegetační hodnocení bylinného patra Arboreta Hrubá Skála
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Dymák
PŘÍPRAVA PLÁNU PÉČE A PREDIKCE VÝVOJE LESNÍCH SPOLEČENSTEV V PR HABROV (OKR. CHRUDIM)
březen 2007Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavla Nováková
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ SEVERNĚ OD VÍRSKÉ PŘEHRADY
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marie Smolenová
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ JIŽNĚ ČESKÉHO KRUMLOVA
červenec 2007Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Bakešová
Floristicko-vegetační studie území jižně od obce Dolní Sytová (Jilemnice)
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Brodská
Návrh managementu NPP Dunajovické kopce na základě vegetačně-krajinářského studia území
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vlasta Černochová
Floristicko-krajinářská studie území v okolí Vítkova
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Šimečková
Floristicko-krajinářská studie lesního komplexu Dúbrava JZ Vracova
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Sabol
Srovnání biodiverzity vyšších rostlin jehličnatých monokultur a smíšených porostů v okolí Horního Smržova
březen 2009Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tadeáš Štěrba
Srovnání druhové diverzity vyšších rostlin dubových porostů různého stáří, zakládaných různými způsoby (les Dúbrava u Hodonína)
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Petra Kadlecová
ÚROVEŇ BIODIVERZITY JAKO FAKTOR VÝBĚRU EKOLOGICKY CENNÝCH SEGMENTŮ KRAJINY
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mgr. Eliška Stofferová
Návrh Plánu péče o PR Černovický hájek a PP Rájecká tůň na základě hodnoceni současného stavu a vývoje
červenec 2009Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Vliv odlišných stanovištních podmínek rašelinného podkladu na floristické složení bylinného patra
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Petra Kadlecová
Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Ján Kosar
Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tadeáš Štěrba
Anatomie listů lesnicky významných druhů ostřic (Carex)
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Rozšíření indikačních druhů mokřadních ostřic v litorálu vodních nádrží SZ části Žďárských vrchů
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Filip Cícha
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE KAT. ŮZ. NEDAŠOV
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Martin Kudláček
Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Tesák
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Petra Kadlecová
Land use dynamics on example of surroundings of Lhotka (Přerov district)
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Kosar
Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karel Kosek
Využití vybraných indikačních druhů pro stanovení ekologických faktorů biotopu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
Festuca amethystina jako reliktní druh jihomoravských pařezin – základní aspekty biologie druhu a variability morfologických znaků
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Indikační schopnosti mokřadních druhů ostřic litorálu vybraných vodních nádrží (Žďárské vrchy)
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Cícha
Celoplošné mapování biotopů na katastru Nedašov jako alternativa výsledků programu Natura 2000
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Vliv podílu listnáčů ve SM monokulturách na diverzitu a druhové složení bylinného patra
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jarmila Babicová
Krajina na pomezí CHKO Beskydy (Vizovická vrchovina vs. Javorníky): srovnání historického a současného využití krajiny
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Barinová
Šíření invazních druhů podél lesních komunikací v nížinném luhu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Kosek
Vliv vybraných faktorů na floristické složení městských trávníků
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Václav Zakuťanský
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Pavel Lustyk
Kvantifikace stupně ohrožení druhů české flóry na příkladu modelových skupin
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Nováková
Produkce alelopatických látek u vybraných bylin a jejich biologická účinnost
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jarmila Keclíková
Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Jaromír Salák
Vlastní téma
září 2020Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jarmila Keclíková
Druhová diverzita bylinného patra lesů 3. LVS s různou příměsí modřínu evropského (ŠLP Křtiny, polesí Vranov)
březen 2021Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Jana Posslová, Ph.D.
Půdní semenná banka lužních lesů Jižní Moravy
březen 2021Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Michaela Kruttová
Sběr a zpracování dat rozšíření invazních neofytů pomocí GIS na příkladu CHKO Poodří
září 2022Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována