Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.RDisPAutor: Benjamin Adjei
Studies on price volatility in commodity market economies
říjen 2020prohlížet
2.RDPAutor: Bc. Lukáš Kladivo
Vlivy působící na trh s pohonnými hmotami v České republice
květen 2020prohlížet
3.RDPAutor: Bc. Markéta Ryzá
Spotřební funkce v ČR a sousedních zemích
květen 2020prohlížet
4.RDPAutor: Bc. Barbora Slanařová
Rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v ČR
květen 2020prohlížet
5.RDPAutor: Bc. Nikola Tošovská
Zahraniční obchod České republiky a Spojeného království
květen 2020prohlížet
6.RDPAutor: Bc. Kateřina Vejmolová
Vývoj agrárního obchodu ČR se zeměmi EU
květen 2020prohlížet
7.RBPAutor: Pavel Zhirenko
Dopady hospodářského rozvoje na úroveň znečištění životního prostředí
duben 2020prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Michaela Nováková
Ukazatele trhu práce ČR v období devizových intervencí ČNB
leden 2020prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Markéta Hnízdilová
Rozdělení příjmů domácností v České republice
květen 2019prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Adam Chlíbek
Dopady devizových intervencí ČNB na českou ekonomiku
květen 2019prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Filip Šibal
Dopady vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů na exportní výkonnost české ekonomiky
květen 2019prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Tatiana Žabková
Trendy v spotrebe potravín v Českej republike a na Slovensku
květen 2019prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Marie Blahová
Faktory působící na trh s vínem v České republice.
květen 2018prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Jan Koutný
Konvergence krajů České republiky pod vlivem ekonomické krize
květen 2018prohlížet
15.ADPAutor: Ing. Lenka Němcová
The impact of the financial crisis on the Eurozone and the EU states with own currency
květen 2018prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Lenka Říhová
Vývoj investic v odvětví ICT v České republice
květen 2018prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Barbora Slanařová
Faktory ovlivňující ceny mléčných výrobků v České republice
květen 2018prohlížet
18.RDPAutor: Bc. Pavlo Sologubov
Motivy poptávky po měně Euro v České republice
květen 2018prohlížet
19.ABPAutor: Bc. Jaroslav Stehlík
Důsledky zrušení mléčných kvót pro ceny mléka v České republice a okolních státech
květen 2018prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Eva Tůmová
Impact of crude oil price on macroeconomic indicators in major oil producing countries
květen 2018prohlížet
21.ABPAutor: Bc. Barbora Zichová
Zhodnocení vývoje ukazatelů odvětví maloobchodu
květen 2018prohlížet
22.ABPAutor: Bc. Marie Fuksová
Sladěnost hospodářského cyklu Německa a sousedních zemí
květen 2017prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Martina Havlíčková
Dynamika zahraničního obchodu Slovenské republiky se státy EU
květen 2017prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Vendula Konvalinová
Vliv finanční krize na konvergenci regionů Spolkové republiky Německo
květen 2017prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Barbora Skyvová
Dopady ekonomické krize na autonomní společenství Španělska
květen 2017prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Michal Urbánek
Využívání platebních karet v České republice
květen 2017prohlížet
27.ADisPAutor: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Challenges and Opportunities of the Ghanaian Economy
srpen 2016prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Marie Blahová
Zhodnocení ukazatelů odvětví příjezdového cestovního ruchu, pohostinství a ubytování.
květen 2016prohlížet
29.NBPAutor: Iva Kečkéš
Srovnání ukazatelů kvality života v krajích České republiky
květen 2016prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Jaroslav Kladivo
Dopady zrušení mléčných kvót na trh s mlékem v České republice
květen 2016prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Radka Koníčková
Dopady ekonomické krize na ukazatele trhu práce
květen 2016prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Michaela Krejčová
Phillipsova křivka v zemích Visegrádské čtyřky
květen 2016prohlížet
33.ABPAutor: Ing. Lenka Říhová
Dynamika spotřebitelských a hypotečních úvěrů poskytnutých domácnostem
květen 2016prohlížet
34.ABPAutor: Bc. Markéta Žemlová
Trh s hypotečními úvěry v České republice
květen 2016prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Iveta Jebáčková
Odhad Lafferovy křivky pro Českou republiku a Německo
leden 2016prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Jana Hasoňová
Dopady změn věkové struktury obyvatelstva na důchodový systém
květen 2015prohlížet
37.ABPAutor: Bc. Peter Kolárik
Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v České republice a na Slovensku
květen 2015prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Vendula Konvalinová
Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty
květen 2015prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Marek Slavík
Foreign trade with ICT goods in the Czech Republic
květen 2015prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Radka Turečková
Dynamika komparativních výhod českého exportu ve srovnání se státy EU
květen 2015prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Martin Ukuš
Změny daňových systémů ČR a zemí Evropy v důsledku finanční krize.
květen 2015prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Tomáš Zouhar
Vývoj zadluženosti a úspor domácností v důsledku finanční krize
květen 2015prohlížet
43.ABPAutor: Ing. Markéta Pánková
Modelování časových řad výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
květen 2015prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Jana Černochová
Srovnání produkce energie z tradičních a obnovitelných zdrojů v České republice a vybraných státech EU.
květen 2014prohlížet
45.ADPAutor: Ing. Simona Dvořáková
Dopady ekonomické krize v odvětví cestovního ruchu v České republice
květen 2014prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Zuzana Dvořáková
Dopady ekonomické krize v sektoru stavebnictví ČR
květen 2014prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Markéta Kolegarová
Rozdělení příjmů českých domácností
květen 2014prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Iva Slezarová
Money demand in Eurozone and other European countries
květen 2014prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Alžběta Surovcová
Dopady ekonomické krize v odvětví maloobchodu v ČR
květen 2014prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Michaela Krejčová
Identifikace hospodářského cyklu v České republice a na Slovensku
květen 2014prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Lenka Nováková
Faktory ovlivňující trh se spotřebitelskými úvěry v České republice
leden 2014prohlížet
52.NDPAutor: Bc. Irena Berková
Porovnání ekonomické přidané hodnoty (EVA) a ukazatelů rentability podle oborů
květen 2013prohlížet
53.ABPAutor: Bc. Monika Boturová
Charakteristika trhu s vepřovým masem v České republice
květen 2013prohlížet
54.ADPAutor: Ing. Jana Hejníková
Působení makroekonomických ukazatelů na trh úvěrů na bydlení
květen 2013prohlížet
55.ADPAutor: Ing. Dalena Hertlová
Vlivy působící na různé formy úspor českých domácností
květen 2013prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Martina Hotárková
Studie závislosti cen komodit a kurzů komoditních měn
květen 2013prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Kamila Kolářová
Vývoj hlavních západoevropských burzovních indexů s ohledem na hospodářský růst
květen 2013prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Kateřina Moudrá
Vliv vysokoškolského vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na rozvoj oborů pokročilých technologií v ČR
květen 2013prohlížet
59.ABPAutor: Bc. Jiří Müller
Charakteristika trhu s drůbežím masem v České republice
květen 2013prohlížet
60.ADPAutor: Ing. Marek Tomšej
Vliv makroekonomických veličin na rozvoj automobilového průmyslu v České republice
květen 2013prohlížet
61.ABPAutor: Ing. Radka Turečková
Důsledky finanční krize pro zahraniční obchod České republiky
květen 2013prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Josef Zemánek
Vlivy působící na ceny ropných produktů v České republice
květen 2013prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Tomáš Zouhar
Modelování vývoje v sektoru stavebnictví v České republice
květen 2013prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Markéta Radová
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
květen 2012prohlížet
65.ADPAutor: Ing. Radka Sedláčková
Faktory působící na spotřebu různých typů domácností
květen 2012prohlížet
66.ABPAutor: Ing. Iva Slezarová
Relationship between rates of unemployment and inflation in the Czech Republic
květen 2012prohlížet
67.ADPAutor: Ing. František Křivánek
Faktory působící na trh s pšenicí v České republice
květen 2012prohlížet
68.ABPAutor: Bc. Mgr. Marcela Henzlová
Scoring, jeho využití v ekonomické praxi - porovnání vybraných modelovacích metod
květen 2012prohlížet
69.NDPAutor: Bc. Jana Bláhová
Charakteristika trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice
leden 2012prohlížet
70.NDPAutor: Bc. Radka Bláhová
Zhodnocení perspektivy investic do komodit
květen 2011prohlížet
71.ADPAutor: Ing. Barbora Jiřikovská
Sales of natural fresh milk in the Czech Republic via vending machines
květen 2011prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Jana Mikulková
Vliv finanční krize na úvěrové produkty v ČR
květen 2011prohlížet
73.ABPAutor: Ing. Kateřina Moudrá
Charakteristika trhu s mlékem a mléčnými produkty v ČR
květen 2011prohlížet
74.ABPAutor: Ing. Lenka Nováková
Vývoj stavebního spoření jako nástroje podpory bydlení
květen 2011prohlížet
75.ADPAutor: Ing. Lenka Pěchová
Studie závislosti středoevropských burzovních indexů
květen 2011prohlížet
76.ABPAutor: Bc. Petra Peková
Vývoj na realitním trhu v souvislosti s hypotečním financováním bydlení
květen 2011prohlížet
77.ABPAutor: Bc. Eva Šamajová
Demografická charakteristika obyvatel s vysokoškolským vzděláním
leden 2011prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Petra Blahníková
GDP growth in countries of the European Union
květen 2010prohlížet
79.ABPAutor: Ing. Hana Hažmuková
Zhodnocení finančních ukazatelů sektorů obchodu, pohostinství a ubytování
květen 2010prohlížet
80.ABPAutor: Ing. František Křivánek
Zhodnocení vývoje celkové zaměstnanosti v ČR
květen 2010prohlížet
81.ABPAutor: Ing. Radka Sedláčková
Dynamika příjmů a výdajů českých domácností
květen 2010prohlížet
82.ABPAutor: Ing. Lenka Šenkyříková
Zhodnocení vývoje penzijního systému v České republice
květen 2010prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Jakub Vlasák
Zahraniční obchod ČR v závislosti na ekonomickém vývoji v zemích Evropské unie
květen 2010prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Olga Knotková
Demografické srovnání Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina
květen 2010prohlížet
85.ADPAutor: Ing. Lenka Stará
Demografická charakteristika krajů České republiky
leden 2010prohlížet
86.ABPAutor: Bc. Radka Bláhová
Výsledky hospodaření penzijních fondů v České republice
květen 2009prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Jana Horníčková
Česká republika a problematika vnější migrace
květen 2009prohlížet
88.ABPAutor: Ing. Veronika Mičková
Vývoj hypotečního financování vlastního bydlení
květen 2009prohlížet
89.ABPAutor: Ing. Jana Mikulková
Rozdíly mezi muži a ženami z pohledu nezaměstnanosti, platů a ekonomické aktivity
květen 2009prohlížet
90.ABPAutor: Ing. Lenka Pěchová
Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků
květen 2009prohlížet
91.ABPAutor: Bc. Jana Poláková
Analýza vývoje vybraných ukazatelů životní úrovně obyvatel ČR
květen 2009prohlížet
92.NBPAutor: Ing. Jan Šmíd
Analýza vývoje výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
květen 2009prohlížet
93.ABPAutor: Ing. Jan Vodák
Dynamika úvěrů domácnostem na spotřebu a bydlení
květen 2009prohlížet
94.ABPAutor: Bc. Alice Vítková
Vývoj počtu cestujících na trase Brno-Praha
květen 2009prohlížet
95.NBPAutor: Irena Pánková
Analýza vývoje sňatečnosti a rozvodovosti v krajích České republiky
prosinec 2008prohlížet
96.ADPAutor: Ing. Aneta Benáčková
Sociálně-demografické srovnání kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
květen 2008prohlížet
97.ABPAutor: Ing. Martin Beránek
Analýza sňatečnosti a rozvodovosti v Jihomoravském kraji
květen 2008prohlížet
98.ABPAutor: Ing. Jana Dobešová
Analýza vývoje zahraničního obchodu České republiky
květen 2008prohlížet
99.ABPAutor: Bc. Andrea Dobrovolná
Analýza vývoje porodnosti v krajích České republiky
květen 2008prohlížet
100.ABPAutor: Bc. Soňa Jelínková
Analýza počtu cizinců v České republice
květen 2008prohlížet
101.ABPAutor: Ing. Kateřina Koudelková
Analýza lékárenské péče v České republice
květen 2008prohlížet
102.ADPAutor: Ing. Monika Michalaková
Vývoj zadluženosti a úspor domácností v České republice
květen 2008prohlížet
103.ABPAutor: Ing. Pavla Topinková
Charakteristika registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
květen 2008prohlížet
104.ABPAutor: Ing. Jana Horníčková
Demografická dynamika obyvatelstva České republiky
květen 2007prohlížet
105.ABPAutor: Ing. Michaela Košvicová
Analýza rozvoje cestovního ruchu v České republice
květen 2007prohlížet
106.ABPAutor: Ing. Lucie Maternová
Rozbor nehodovosti na úseku dálnice D1 Mirošovice - Chrlice
květen 2007prohlížet
107.ABPAutor: Ing. Hana Meitnerová
Analýza sektoru stavebnictví v České republice
květen 2007prohlížet
108.ABPAutor: Ing. Zuzana Veselá
Dopravní nehodovost v České republice za léta 1995 - 2005
květen 2007prohlížet
109.ABPAutor: Ing. Aneta Benáčková
Srovnání regionální struktury nezaměstnanosti v kraji Vysočina
květen 2006prohlížet
110.ABPAutor: Ing. Monika Michalaková
Vývoj životní úrovně v České republice od počátku 90. let
květen 2006prohlížet
111.ABPAutor: Ing. Hana Severová
Charakteristika a struktura platů a mezd v České republice
květen 2006prohlížet
112.ABPAutor: Ing. Eva Zavadilová
Demografická charakteristika kraje Vysočina
květen 2006prohlížet
113.ABPAutor: Ing. Ivana Žůrková
Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji
květen 2006prohlížet
114.ABPAutor: Bc. Pavel Pellar
Analýza vývoje ukazatelů nezaměstanosti v České republice
květen 2004prohlížet
115.ABPAutor: Ing. Petra Poláchová
Analýza vybraných ukazatelů trhu práce a ekonomického rozvoje na úrovni regionů České republiky
květen 2004prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována