Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Identification number: 9982
University e-mail: tomas.losak [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)

     
     
Projects
     
     
     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
obhájený
1 A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate
NPV II
člen řešitelského týmu03/01/2008
12/31/2011
obhájený
2
 Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum)T. LošákNAZVsupervisor
03/01/2003
12/31/2007
obhájený
3 Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČRT. LošákIGAsupervisor02/01/201601/31/2017
řešený
4
 Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd
NAZV
supervisor04/01/2015
12/31/2018
obhájený5
 The effect of soil and foliar applications of magnesium fertilisers on yields and quality of vine grapes
T. Lošák
IGA
supervisor
03/01/201002/28/2011
ukončený
6
 The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varieties
T. LošákAKTIONsupervisor
03/01/2012
12/31/2012
řešený
7
 Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny
T. Lošák
IGA
Odpovědný řešitel
02/01/2017
01/31/2018
obhájený
8
 Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinnéIGA
supervisor
03/01/2010
02/28/2011
obhájený9 Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova
IGA
supervisor
03/01/2015
02/28/2016

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovanýin preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected