Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Identification number: 9982
University e-mail: tomas.losak [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climateP. SalašNPV IIčlen řešitelského týmu03/01/200812/31/2011
2 Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum)T. LošákNAZVsupervisor03/01/200312/31/2007
3 Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČRT. LošákIGAsupervisor02/01/201601/31/2017
4 Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půdT. LošákNAZVsupervisor04/01/201512/31/2018
5 The effect of soil and foliar applications of magnesium fertilisers on yields and quality of vine grapesT. LošákIGAsupervisor03/01/201002/28/2011
6 The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varietiesT. LošákAKTIONsupervisor03/01/201212/31/2012
7 Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potravinyT. LošákIGAOdpovědný řešitel02/01/201701/31/2018
8 Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinnéT. LošákIGAsupervisor03/01/201002/28/2011
9 Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkovaT. LošákIGAsupervisor03/01/201502/28/2016

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected