Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Identification number: 9982
University e-mail: tomas.losak [at] mendelu.cz
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
     Supervised theses
     
Conferences
     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisor
Type
Official roles
SinceUntil
1
 A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climateP. Salaš
NPV II
člen řešitelského týmu
03/01/2008
12/31/2011
2
 Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum)
T. LošákNAZVsupervisor03/01/2003
12/31/2007
3
 Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČRT. Lošák
IGA
supervisor
02/01/2016
01/31/2017
4
 Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd
NAZV
supervisor
04/01/2015
12/31/2018
5
 The effect of soil and foliar applications of magnesium fertilisers on yields and quality of vine grapes
IGA
supervisor
03/01/201002/28/2011
6
 The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varieties
T. LošákAKTIONsupervisor03/01/2012
12/31/2012
7 Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny
IGA
Odpovědný řešitel
02/01/2017
01/31/2018
8
 Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné
IGA
supervisor03/01/2010
02/28/2011
9
 Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova
IGAsupervisor
03/01/2015
02/28/2016

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
acceptedcompleted
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected