Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Identifikační číslo: 9965
Univerzitní e-mail: jan.bezdek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.RDisPAutor: RNDr. Petr Baňař, Ph.D.
Fauna vybraných skupin ploštic (Heteroptera) pralesní opadanky Madagaskaru
březen 2021prohlížet
2.RDisPAutor: Ing. Adéla Bartošková
Využití predačního tlaku pavouků ve vinicích - podpora přirozených antagonistů v porostech vinné révy
září 2016prohlížet
3.ADisPAutor: Ing. Lucie Čechová, Ph.D.
Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)
září 2014prohlížet
4.NBPAutor: Lenka Čeperová
Druhová diverzita, početnost a ekologická vazba vybraných skupin synantropních členovců v obci Hustopeče
duben 2007prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Anna Daňková
Sledování výskytu ektoparazitů u jelenovitých v okolí Zlína
duben 2012prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Gabriela Glocová
Populační dynamika a monitoring kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na vodních nádržích Nové Mlýny
duben 2007prohlížet
7.ADPAutor: Ing. Gabriela Glocová
Populační dynamika a monitoring kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na vybraných lokalitách CHKO a Biosférické rezervace Pálava
duben 2009prohlížet
8.ADisPAutor: Ing. Lucie Havlová, Ph.D.
Rozdíly v druhové diverzitě a abundanci pavouků na hlavách révy vinné na terasovaných a klasických vinicích v závislosti na typu hospodaření
září 2016prohlížet
9.NBPAutor: Jitka Kampová
Monitoring a populační dynamika chřástala polního (Crex crex) v oblasti Králického Sněžníku
duben 2012prohlížet
10.NDPAutor: Ing. Michal Katrňák
Srovnání účinnosti signalizačních metod a způsobů ochrany proti obalečům v jablečných sadech s různým stupněm obhospodařování na jižní Moravě
duben 2014prohlížet
11.ABPAutor: Ing. Michal Katrňák
Výskyt obaleče jablečného (Cydia pomonella) a obaleče švestkového (Cydia funebrana) na ovocných stromech v obci Míkovice (okres Uherské Hradiště)
duben 2011prohlížet
12.ADisPAutor: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity.
září 2013prohlížet
13.NBPAutor: Romana Lišková
Druhová diverzita a populační hustota vybraných zástupců půdní fauny v zemních pastech na vybrané lokalitě
duben 2009prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Petr Mazal
Etologie a populační dynamika daňka skvrnitého (Dama dama) v lokalitě Vysoké Chvojno (kraj Pardubice)
duben 2008prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Václav Pítra
Avifauna Národní přírodní rezervace Řežabinec v píseckém regionu
duben 2006prohlížet
16.ABPAutor: Ing. Dušan Poliak
Zhodnocení významu lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na území CHKO Moravský kras
duben 2008prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Linda Přichystalová
Expanze psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) na území České Republiky
duben 2008prohlížet
18.RDisPAutor: Ing. Martin Říha
Návrh metodiky hodnocení kvality biotopů s použitím společenstev žahadlových blanokřídlých
září 2016prohlížet
19.ADPAutor: Ing. Daniela Sluková, DiS.
Studium epigeické fauny na lokalitě Mašovický lom
duben 2015prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Eva Smetanová
Zhodnocení fauny epigeických pavouků (Araneida) NPP Malhotky
duben 2006prohlížet
21.ABPAutor: Bc. Alena Trávníčková
Monitorování výskytu a ochrana populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na řece Bečvě
duben 2012prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Sabina Warthová
Srovnání welfare v chovech lemurů (Lemuriformes) v zoologických zahradách České republiky
duben 2010prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Sabina Warthová
Zhodnocení možností využití lam (Lama spp.) v zemědělství v podmínkách střední Evropy.
duben 2012prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována