Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty
     
     
     
Publikace
     
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PODHRÁZSKÁ, J. -- KUČERA, J. -- MARADA, P. -- KARÁSEK, P. -- KONEČNÁ, J. The Importance of Landscape Structure Elements in Erosion Control. In Global Soil Erosion Research Forum 2018: Abstract. Peking: World Association of Soil and Water Conservation, 2018, s. 20.

Originální název:
The Importance of Landscape Structure Elements in Erosion Control
Český název:
Autor:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Ing. Josef Kučera
Dr. Ing. Petr Marada
Mgr. Petr Karásek
J. Konečná
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník: Global Soil Erosion Research Forum 2018: Abstract
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
20
Do strany:
20
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The main reason of high erosion threat in CR deals with insensitive human interventions into the landscape in the last fifty years. With the development of technology and the application of large-scale farming there have occured consolidation of plots, destruction of small scattered vegetation and field paths, loss of biodiversity associated with deterioration of the landscape water regime. These factors have led to a massive development of wind and water erosion, to problems with reduced landscape retention, and the occurrence of extreme meteorological events. The way to remedy this situation is the gradual renewal of biodiversity, which requires a comprehensive approach to the landscape. The process of reluming those elements of the landscape structure, which will help to reduce the risk of wind and water erosion, is veiy important. In terms of wind erosion in heavily exploited areas, windbreaks and other line elements are located in erosively risk areas in optimal external and internal structure. Against water erosion, a number of technical and biological elements can be used to enhance the retention of water in the soil and to prevent surface runoff. This study focuses on a methods of assessing the effectiveness of vegetation elements (windbreaks, grass belts) implemented to the landscape, in the protection of agricultural soil.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2018
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.05.2019 10:08 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Global Soil Erosion Research Forum 2018: Abstract. Peking: World Association of Soil and Water Conservation, 2018.

Originální název: Global Soil Erosion Research Forum 2018: Abstract
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
World Association of Soil and Water Conservation
Místo vydání:
Peking
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2018
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Global Soil Erosion Research Forum 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 02.05.2019 10:07 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Global Soil Erosion Research Forum 2018. 2018, Yangling.

Originální název: Global Soil Erosion Research Forum 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Yangling
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.05.2019 10:07 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -