Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZTURC, J. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- KARÁSEK, P. -- KONEČNÁ, J. Změny využití krajiny spojené se záborem země-dělské půdy na příkladu dvou katastrálních území jižní Moravy. Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. 2018. sv. 26, č. 3, s. 18--21. ISSN 1214-5815.

Originální název: Změny využití krajiny spojené se záborem země-dělské půdy na příkladu dvou katastrálních území jižní Moravy
Anglický název:
Autor: Ing. Jan Szturc, Ph.D.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Petr Karásek
Jana Konečná
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 26
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání: 2018
Od strany: 18
Do strany: 21
Počet stran: 4
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Článek se zabývá problematikou vývoje záboru zemědělské půdy v katastrálním území Dolní Věstonice a katastrálním území Modřice (Jihomoravský kraj). V rámci vybraných časových period, kdy výchozím stavem byl rok 1824 - (zdroj dat Stabilní katastr) je vyhodnocen úbytek zemědělské půdy v jednotlivých obdobích až do současnosti, stejným způsoben jsou vyhodnoceny změny druhů pozemků a zábory bonitovaných půdně ekologických jednotek. Pro porovnání budoucího vývoje je zhodnocen i potenciální (budoucí) zábor zemědělské půdy, který je navržen v rámci platných územních plánů obcí. Dále byla vypočtena úřední cena zabraných ploch v obou řešených územích a stanovení tříd ochrany (dle BPEJ). Z výsledků vyplývá, že v obou řešených územích bylo od roku 1824 (Stabilní katastr) do současnosti (2016) zabráno poměrně velké množství zemědělských ploch vzhledem k velikostem řešených území (Dolní Věstonice - 31 ha, Modřice - 396 ha). Úbytek zemědělské půdy je spojený s problémy udržitelného zemědělství a do budoucna i s možnými problémy nedostatku půdy pro produkci potravin.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 12.10.2018 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. Praha: ISSN 1214-5815.

Originální název: Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Druh publikace: Periodikum
ISSN: 1214-5815
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Ministerstvo zemědělství i ČR-Ústřední pozemkový úřad
URL: http://www.cmkpu.cz/casopis/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: pozemkové úřady, ochrana krajiny, pozemkové úpravy, tvorba krajiny, projekty
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
-1995Půdoznalství
-1996Půdoznalství
-1996Geodézie
-1996Ekologie lesa
-1997Půdoznalství
-1997Geodézie
-1997Ekologie lesa
-1998Půdoznalství
-1998Geodézie
-1998Ekologie lesa
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999Geodézie
-1999Ekologie lesa
-2000Půdoznalství
-2000Geodézie
-2000Ekologie lesa
-2001Půdoznalství
-2001Geodézie
-2001Ekologie lesa
-2002Půdoznalství
-2002Geodézie
-2002Ekologie lesa
-2003Půdoznalství
-2003Geodézie
-2003Lesnické stavby a meliorace
-2003Ekologie lesa
-2004Půdoznalství
-2004Geodézie
-2004Lesnické stavby a meliorace
-2004Ekologie lesa
-2005Půdoznalství
-2005Geodézie
-2005Lesnické stavby a meliorace
-2005Ekologie lesa
-2006Zemědělské meliorace
-2006Půdoznalství
-2006Geodézie
-2006Lesnické stavby a meliorace
-2006Ekologie lesa
-2007Zemědělské meliorace
-2007Půdoznalství
-2007Geodézie
-2007Lesnické stavby a meliorace
-2007Ekologie lesa
-2008Zemědělské meliorace
-2008Půdoznalství
-2008Geodézie
-2008Lesnické stavby a meliorace
-2008Ekologie lesa
172009Zemědělské meliorace
172009Půdoznalství
172009Geodézie
172009Lesnické stavby a meliorace
172009Ekologie lesa
182010Zemědělské meliorace
182010Půdoznalství
182010Geodézie
182010Lesnické stavby a meliorace
182010Ekologie lesa
192011Zemědělské meliorace
192011Půdoznalství
192011Geodézie
192011Lesnické stavby a meliorace
192011Ekologie lesa

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Půdoznalství221/2ÚAPMV AFDr. Ing. Vítězslav Hybler+420 545 133 058hybler@node.mendelu.cz
Geodézie411ÚGT LDFIlona Ostřížková+420 545 134 015ostrizek@mendelu.cz
Ekologie lesa471ÚEL LDFEliška Tučková+420 545 134 143tuckova@mendelu.cz
Lesnické stavby a meliorace422ÚTOK LDFDana Pernicová+420 545 223 606dana.pernicova@mendelu.cz
Zemědělské meliorace215ÚBFR AFBc. Jana Pokorná+420 545 132 492pokornaj@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna: 21.10.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -