Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty               Publikace
     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZTURC, J. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- KARÁSEK, P. -- KONEČNÁ, J. Změny využití krajiny spojené se záborem země-dělské půdy na příkladu dvou katastrálních území jižní Moravy. Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. 2018. sv. 26, č. 3, s. 18--21. ISSN 1214-5815.

Originální název:
Změny využití krajiny spojené se záborem země-dělské půdy na příkladu dvou katastrálních území jižní Moravy
Anglický název:
Autor: Ing. Jan Szturc, Ph.D.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Petr Karásek
Jana Konečná
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání: 2018
Od strany:
18
Do strany:
21
Počet stran:
4
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Článek se zabývá problematikou vývoje záboru zemědělské půdy v katastrálním území Dolní Věstonice a katastrálním území Modřice (Jihomoravský kraj). V rámci vybraných časových period, kdy výchozím stavem byl rok 1824 - (zdroj dat Stabilní katastr) je vyhodnocen úbytek zemědělské půdy v jednotlivých obdobích až do současnosti, stejným způsoben jsou vyhodnoceny změny druhů pozemků a zábory bonitovaných půdně ekologických jednotek. Pro porovnání budoucího vývoje je zhodnocen i potenciální (budoucí) zábor zemědělské půdy, který je navržen v rámci platných územních plánů obcí. Dále byla vypočtena úřední cena zabraných ploch v obou řešených územích a stanovení tříd ochrany (dle BPEJ). Z výsledků vyplývá, že v obou řešených územích bylo od roku 1824 (Stabilní katastr) do současnosti (2016) zabráno poměrně velké množství zemědělských ploch vzhledem k velikostem řešených území (Dolní Věstonice - 31 ha, Modřice - 396 ha). Úbytek zemědělské půdy je spojený s problémy udržitelného zemědělství a do budoucna i s možnými problémy nedostatku půdy pro produkci potravin.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.10.2018 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. Praha: ISSN 1214-5815.

Originální název:
Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1214-5815
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Ministerstvo zemědělství i ČR-Ústřední pozemkový úřad
URL:
http://www.cmkpu.cz/casopis/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: pozemkové úřady, ochrana krajiny, pozemkové úpravy, tvorba krajiny, projekty
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
-
1995Půdoznalství
-
1996
Půdoznalství
-
1996
Geodézie
-
1996
Ekologie lesa
-
1997
Půdoznalství
-
1997
Geodézie
-
1997
Ekologie lesa
-
1998
Půdoznalství
-
1998
Geodézie
-1998
Ekologie lesa
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Geodézie
-
1999Ekologie lesa
-2000
Půdoznalství
-2000Geodézie
-
2000
Ekologie lesa
-
2001
Půdoznalství
-
2001
Geodézie
-
2001
Ekologie lesa
-
2002
Půdoznalství
-
2002
Geodézie
-2002
Ekologie lesa
-
2003
Půdoznalství
-
2003
Geodézie
-2003
Lesnické stavby a meliorace
-2003Ekologie lesa
-
2004
Půdoznalství
-
2004
Geodézie
-
2004
Lesnické stavby a meliorace
-
2004Ekologie lesa
-
2005
Půdoznalství
-
2005
Geodézie
-2005Lesnické stavby a meliorace
-
2005
Ekologie lesa
-
2006
Zemědělské meliorace
-
2006
Půdoznalství
-
2006
Geodézie
-
2006
Lesnické stavby a meliorace
-
2006
Ekologie lesa
-
2007
Zemědělské meliorace
-
2007
Půdoznalství
-
2007Geodézie
-
2007
Lesnické stavby a meliorace
-2007Ekologie lesa
-2008Zemědělské meliorace
-2008
Půdoznalství
-
2008Geodézie
-
2008
Lesnické stavby a meliorace
-
2008
Ekologie lesa
172009
Zemědělské meliorace
172009
Půdoznalství
17
2009
Geodézie
17
2009
Lesnické stavby a meliorace
17
2009
Ekologie lesa
18
2010
Zemědělské meliorace
18
2010
Půdoznalství
182010
Geodézie
18
2010
Lesnické stavby a meliorace
182010
Ekologie lesa
19
2011
Zemědělské meliorace
19
2011
Půdoznalství
19
2011
Geodézie
19
2011
Lesnické stavby a meliorace
19
2011
Ekologie lesa

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstav
Knihovník
TelefonE-mail
Půdoznalství221/2Dr. Ing. Vítězslav Hybler
+420 545 133 058
Geodézie
411
ÚGT LDFIlona Ostřížková+420 545 134 015
Ekologie lesa
471
+420 545 134 143tuckova@mendelu.cz
Lesnické stavby a meliorace
422Dana Pernicová+420 545 223 606dana.pernicova@mendelu.cz
Zemědělské meliorace
215
Bc. Jana Pokorná+420 545 132 492

Odpovědná osoba:
Poslední změna:
21.10.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -