Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty
     
Výuka     Projekty
     
Publikace
     
     Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PODHRÁZSKÁ, J. -- KUČERA, J. -- PAPOUŠEK, J. -- KARÁSEK, P. -- KONEČNÁ, J. Current Challenge of Land Consolidation in the Rural Development. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 90--96. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf

Originální název:
Current Challenge of Land Consolidation in the Rural Development
Český název:
Autor:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Josef Kučera
Jiří Papoušek
Petr Karásek
Jana Konečná
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
90
Do strany:
96
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Land consolidation, historically carried out in any country or state, has always been a reflection of the current political, economic, financial, social, and legal conditions and has been an effective instruments of implementing agricultural policy in the hands of ruling layers. Land consolidation is a set of legal, economic and technical measures, necessary to carry out a more favourable arrangement of a given territory in order to increase the economic efficiency of agriculture, with an impact on all the systems that exist in the country. At present, the purpose of land consolidation is shifted to the widest possible situation. It is not "just" about creating conditions for the rational management of individual owners and land tenants, but at the same time providing conditions for improving the environment, protecting and regenerating the land fund, improving the state of water management and increasing the ecological stability of the landscape. The issue of land consolidation thus carries with it a conceptual solution to rural development involving greater environmental awareness and a wide range of nonagricultural impacts. Emphasis on land consolidation projects has shifted in recent years from a narrow focus on restructuring agriculture to achieving the most effective multipurpose use of landscape and protecting its values. The implementation of land consolidation includes activities related to the regeneration of municipalities and rural space, ideally in line with other changes in the conceptual approach to rural development.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
 
Záznam vložil:
Kateřina Míčová, DiS.
Poslední změna:
15.05.2018 08:27 (Kateřina Míčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-550-3.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-550-3
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2018
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 11.05.2018 09:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!. 2018, Křtiny.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.05.2018 09:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -