Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Autor: Ing. Tereza Slováková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Mgr. Petr Karásek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Abstrakt:Tato práce se zabývá vývojem záborů zemědělské půdy během různých časových období v řešeném území obce Kopřivnice. Pomocí metody literární rešerše byly definovány pojmy a dále zpracována problematika suburbanizace v České republice a ve světě. Výsledky byly zjištěny analýzou jednotlivých údajů využití území v rámci třech časových horizontů a pomocí komparace vyhodnoceny. Dále byly analyzovány strategické, plánovací a realizační dokumentace v území. Poté byla na základě zjištěných údajů vyhodnocena forma a rozsah záborů v řešeném území. Nakonec byl pomocí aplikace ArcMap navržen další možný rozvoj území s ohledem na ochranu půdního fondu.
Klíčová slova:zábor půdy, zemědělská půda, brownfield, suburbanizace, třídy ochrany půd

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..